Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Ñobätä ni ñaka raba tärä aune täräkwata nitre testiko Jehovakwe ye mike Internet käi mada mada yete?

Juta ükaninte Jehovakwe ye ñaka tä tärä aune täräkwata bianta nikwe ye ütiä kärere, yebätä nitre ruäre tä nütüre copia dianka raba jai aune mika raba Internet käi mada mada yete. Akwa, yebiti Términos y Condiciones de Uso * ye ñaka mikata täte ye köböite kukwe kri tä nemen bare. Yete mikata gare metre, ni ñaka raba jire “jondron üai, tärä aune täräkwata, marcas de productos, musika, üai bämikani, video o kukwe mada Internet käi nikwe jw.org yete ye denkä mikakäre Internet käi mada mada yete”. ¿Ñobätä kukwe ye ñäkäita nie?

Kukwe jökrä tä mikani Internet käi nikwe yete ye tä kriemikani nitre Internet käi nikwe sribekä yei, aisete ni mada ñaka raba mike Internet käi mada yete.

Kukwe jökrä tä mikani Internet käi nikwe yete ye tä kriemikani nitre Internet käi nikwe sribekä yei. Nitre kukwe metre tuanmetrekä aune ja mikaka rüere bätä nitre ja mikaka ni rüere ye tätre tärä aune täräkwata nikwe ye mike Internet käi kwetre yete ni testiko Jehovakwe bätä nitre mada töi mikakäre ñäkebätä. Akwa, Internet käi kwetre yete tätre kukwe ñaka kwin mike ni rüere (Sal. 26:4; Prov. 22:5). Nitre mada abokän tätre kukwe tä tikani tärä aune täräkwata nikwe o logotipo jw.org yebätä ye mike Internet käi kwetre yete kukwe mikakäre gare nitre ie, jondron rürübäinta kwetre yebätä aune tätre mike teléfono bätä tableta kwetre yebätä. Internet käi nikwe jw.org aune marcas de producto ye kriemikakäre juta ükaninte Ngöbökwe tä kukwe ruäre ñäkäire (Prov. 27:12). Juta ükaninte Ngöbökwe käkwe nitre Testiko tuanemetre kukwe tä mikani Internet käi nikwe jw.org yete ye mike Internet käi mada mada yete o logotipo jw.org mikadre jondron rürübäinkäre yebätä ngwane, nitre kukwe ükatekä ñan raba ni dimike nitre tä ja mike ni rüere aune nitre jondron rürübäinkä tätre kukwe ye nuainne yebätä.

 Tärä aune täräkwata bätä video ye diandrekä jai Internet käi mada yete ngwane kukwe kri raba nemen bare. Jehovakwe “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” ye aibe kädekani mrö ja üaire biankäre nie (Mat. 24:45). “Ni klabore” ye tä mrö ja üaire ye bien nie Internet käi nikwe jw.org, tv.jw.org aune wol.jw.org yebiti. Ne madakäre, JW Language®, JW Library® aune JW Library Sign Language® ye aibe ni raba mike teléfono aune tableta nikwe yete. Aplicaciones ketamä bätä Internet käi nikwe jw.org yete kukwe mika ñaka gare jondron rürübäindre yebätä bätä kukwe blo Satanakwe ye ñaka jire. Mrö ja üaire ye nikwe diandrekä jai Internet käi mada yete ngwane, mrö ja üaire ye tä kwin ni ñaka raba nütüre (Sal. 18:26; 19:8).

Ne madakäre, nire käkwe tärä aune täräkwata bätä video sribeta nikwe ye mikadre Internet käi mada yete abokän känti nitre raba kukwe mada mada tike ye ngwane, nitre kukwe metre tuanmetrekä aune ja mikaka rüere bätä nitre tä ñäke ni rüere ye raba kukwe ñaka kwin tike juta Jehovakwe yebätä aune ye köböite nitre mada ñan raba nemen tö ngwen juta Ngöbökwe ie. Ja mräkätre ruäre tätre kukwe tike Internet yete ñäkäkäre jai ni madabe, ye köböite Jehová kä ye mikata bäri käme. Internet käi mada ye ñaka kwin dirikäre ‘ja moto kwinbiti aune ni rüe töi diankäre’ (2 Tim. 2:23-25; 1 Tim. 6:3-5). Arato, juta ükaninte Ngöbökwe aune Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä ye käbiti nitre mada tä Internet käi mada mada ñaka metre ye sribere. Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä yekwe Internet käi ñaka jeñe aune ñaka raba kwen nie redes sociales yete.

Nita nitre töi mike kukwe känene jw.org yete ngwane, nita “kukwe kuin” ye driere ietre (Mat. 24:14). Kukwe mikata Internet käi nikwe yete kukwe driekäre ye ükateta bäri kwin mantre jetebe. Aune ni jökrä ie kukwe kwin rabadre gare ie nun tö. Aisete, Condiciones de Uso yekänti nieta erere ni raba tärä o täräkwata juen correo electrónico yete ne kwe diandrekä Internet käi nikwe jw.org yete. Nitre tö kukwe metre mikai gare jai ye nita töi mike kukwe känene jw.org yete ngwane, “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” tä mrö ja üaire bien nie ye niaratre tä kain ngäbiti arato.

^ párr. 1 Condiciones de Uso nieta Internet käi nikwe jw.org yete ye raba kwen nie. Kukwe meden ñäkäita yete ye nieta tärä aune täräkwata jökrä tä Internet käi nikwe yete ye kräke.