NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Mayo 2019

Kukwe nebätä ja tötikai 1 julio nemen 4 agosto 2019.

Ja tareta aune kukwe ükateta metre konkrekasion kristiano yete

¿Ye abokän dre gärätä aune kukwe ükateta metre ye nuaindre ño?

Ja tare aune kukwe ükateta metre kukwe käme nuainta ngwane

¿Nitre rüne raba dre nuainne monsotre kwe kriemikakäre ne kwe ñaka küdredre bätätre aune nitre umbre ji ngwanka raba dre nuainne konkrekasion kriemikakäre?

Nitrebätä küdreta ye nikwe töi mikadre jäme

Ngöbö Kukwei, nitre umbre ji ngwanka aune meritre Testiko niena ünä kukwe ja üairebiti, ¿ye raba nitrebätä küdreta ye töi mike ño jäme?

“Kukwe tuen töbtä nitre kä nebtäye” yei nikwe ñaka ja ngökamanandre

¿Ñobätä Jehová aibe raba ni jie ngwen kwin? ¿Biblia tä ni dimike ño ñaka töbike ja aibebätä?

Nikwe ja di ngwandre ja tötike bäri kwin

¿Nikwe ja tötikadre ye ngwane nikwe ja töi mikadre metrere drebätä aune ni raba ja tötike ño kwin kaibe?