Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Kirabe rollo sribe nämene ño aune dre nuain nämenebiti?

Tärä ester tikani jondron nire kwatabätä (siklo XVIII)

Tärä Lucas yebätä mikata gare, Isaías kukwe tikani rollobätä ye Jesukwe metaninte, ñäkäbare kwebätä aune mritaninkäta kwe. Ne madakäre, Juan tärä tikabare yebätä niebare kwe, Jesukwe jondron nuainbare ye ñaka tikani jökrä rollo yebätä kwe (Lucas 4:16-20; Juan 20:30; 21:25).

¿Rollo ye sribe nämene ño? Jondron nire kwata, pergamino o papiro oto ketaka nämene jabätä aune nämene nemen kwata kri. Biti mritaka nämene kri oto braikäbätä aune kukwe nämene tikanibätä ye nämene nemenkä terikri. Rollo ye jökräbätä kukwe ye tika nämene timonkwäre. Pergamino ye kwata kri krubäte angwane, kri oto braikä mika nämene käbätä kwärikwäri. Aune ni ñäkäkäbätä ye nämene metete kise kratibiti aune nämene minienkäta kise kratibiti texto känänkäre.

Tärä The Anchor Bible Dictionary tä mike gare, “rollo ye sribe nämene nga [10 metro (33 pie)] abokänbätä kukwe tika nämene ere aune mritaka nämenenta ye ngwane nämene nemen chi”. Ñodre, tärä Lucas ye tikani rollo 9,5 metro (31 pie) närebätä. Ruäre ngwane rollo kräbäre kuinta aune tibienta ye tikaka nämene, sökate nämene jäbiti aune jüka nämene.

¿“Nitre blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre dänkientre” kädrieta Kukwe Kristiano tikani Griegore yebätä ye abokän nire nire?

Nitre mikani kena sacerdotere Israel ye ngwane ja käne, ni mika nämene itibe sacerdote bäri kri nemene nämene krüte ye ngwane (Números 35:25). Aarón ye mikani kena sacerdote bäri kri, biti sacerdote ye monsoi mubai ye mika jatani täte (Éxodo 29:9). Aarón ngäbriäntre brare kwati namani sacerdotere, akwa iti nibu aibe mikani sacerdote bäri kri.

Nitre juta madate nämene nitre Israel gobraine ye ngwane, gobrantre ñaka judío tö nämene nire mikai sacerdote bäri kri ye erere nämenentre nuainne. Akwa, nitre ja mräkäre jondron bökäne, ñodre Aarón ngäbriäntre ye aibe bäsi mikani nämene sacerdote bäri kri nieta. “Nitre blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre dänkientre” nieta ye abokän nitre kädeka nämene bäri ütiäte meden gärätä. Nitre sacerdote däkientre ye ngätäite nitre sacerdote 24 jene jene jie ngwanka ye nämene arato raba ruin nie, nitre ye abokän ütiäte krikri dianinkä sribi sacerdote kräke abokän kisete sribi ye dianinkä, ñodre, Anás ye erere (1 Crónicas 24:1-19; Mateo 2:4; Marcos 8:31; Hechos 4:6).