Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿KUKWE METRE NIEDRE YE ÜTIÄTE?

Ñaka kukwe metre nieta ye tä kukwe kri mike ni jökrä kisete

Ñaka kukwe metre nieta ye tä kukwe kri mike ni jökrä kisete

“Ruäre ngwane mäkwe ni ngökadre chi ye köböire kukwe kwin raba nemen mäkwe” (Samantha, Sudáfrica).

¿Kukwe ye debe mä kräke? Erametre, bä kabre kukwe ruäre namanina bare ni jökräbätä abokän käkwe ni töi mikanina ñaka kukwe debe nuainbätä. Akwa, kukwe metre niedre ye ñaka tä nemen nuäre ni kräke kukwe ruäre känti angwane, ni töita ño ye rabai gare. Ñodre, ni ñaka törbadre ni mada tuai ni kädriere blo angwane, nikwe kukwe mikadre jabiti ye bäri kwin ni raba nütüre. Akwa kukwe metre ye rabadre gare angwane, nikwe ni ngökabare yebätä nikwe ja ngie nuadre. Ni ngököta ye köböite kukwe meden tare tä nemen bare nibätä ani mike gare ruäre jai.

NI NGÖKATA KÖBÖITE TÖ NGWAN ÑAKA JAI

Tö ngwandre jai ye tä ni mike ja kete kwin, ñobätä ñan aune nita ja mäke käre aune metre. Akwa, ye ñaka tä nemen bare jötrö ngwarbe. Nitre tä kä denkä jai jondron nuainkäre gwaire, tätre blite bökän jabe aune ñaka töbike ja aibebätä ye ngwane tätre nemen tö ngwen jai. Akwa nitre yekwe ja ngökadre kukwe chibätä o kukwe mada ñaka kwin nuaindre angwane, ñaka rabadrera tö ngwen jai. Aune tö ngwandreta bobukäre jai ye ñaka tä nemen nuäre jire.

¿Ja ketamuko kwin mäkwe käkwe mä ngökanina? Ye erere ngwane, mä namani ulire o mä namani rubun, akwa ye erere ni jökrä ie ja nemen ruin. Ye tä mike gare metre, ni ñaka kukwe metre niere ye ngwane ni ja ketamuko bäri kwin akwa ni ñaka rabaira ja kete.

NITRE ÑAKA KUKWE METRE NIERE YE ERERE NI RABA KITE JA NGWEN

Profesor de Economía de la Universidad de California kädekata Robert Innes, ie nükani gare “ni ñaka kukwe metre niere ye erere nitre raba kite ja ngwen arato”. Ye abokän bren ye kwrere: käre ni täi ja kete ni ni ngökö yebe angwane, ni jatai ni ngökö arato.

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe nikwe ñaka ja ngwandre nitre ye erere? Biblia raba ni dimike. Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre ye nunta mä nübaire mike gare ruäre jai.