NI MIKAKA MOKRE 2016, núm. 1 | ¿Kukwe metre niedre ye ütiäte?

Nitre jökrä bäsi tätre blite minuto krä jätä ye ngwane tätre ni ngökö bati. ¿Ñaka ja ngwandre nitre mada erere ye ñobätä ütiäte krubäte?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Kukwe metre niedre ye ñaka niena ütiäte?

Kukwe namani bare Hitoshi yebätä ye raba ni töi mike töbike ye erere.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Ñaka kukwe metre nieta ye tä kukwe kri mike ni jökrä kisete

Ni ngökata yebätä mäkwe kukwe metre mika gare jai

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe metre niedre ye ütiäte

Nitre käkwe ja di ngwani kukwe metre niere ye köböire dre kwin namani kwetre ye mäkwe mika gare jai.

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Tita kä kärere kwatibe mäi nünankäre kä jutobiti aune jäme

Kukwe nieta Bibliabätä 1 Juan 1:9 ye namani tuin kwin ie.

¿Ne gare mäi?

¿Kirabe rollo sribe nämene ño aune dre nuain nämenebiti? ¿“Nitre blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre dänkientre” kädrieta Kukwe Kristiano tikani Griegore yebätä ye abokän nire nire?

Ñokänti ja raba nemen ruin kriemikani nie

Kukwe ketamä nuaindre ne kwe ja rabadre ruin kriemikani nie ye mäkwe mika gare jai.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Ñaka ja töibika

Ni ñaka rabadre ja töibikaire ye ñan aibe niebare Jesukwe, ñakare aune dre nuaindre ne kwe ni ñaka rabadre ja töibikaire ye niebare kwe arato.

¿Biblia tä dre niere?

¿Nitre krütani ye raba nüketa nire?