Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Junio 2015

Kukwebätä ja tötikai 27 julio nemen 30 agosto 2015 yete ye tä täräkwata nebätä.

Kristo ye “Ngöbö die”

Nitre Israel kirabe ye näire, jondron ñan tuabare nuainbare Jesukwe ye käkwe nitre dimikani krubäte. Gwäune Jesukwe dre nuaindi nitre jökrä kräke ye jondron ñan tuabare nuainbare kwe ye tä mike gare nie kä nengwane.

Kristo nämene nitre tarere

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare yebätä nita töbike angwane, ¿ye tä dre driere nie niara yebätä?

Nikwe ja di ngwandre ñaka kukwe blo mike nüke ja töite

Kukwe ketamä raba ni dimike ñaka kukwe blo mike nüke ja töite ye ani mike gare jai.

“Munkwe nünandrekä dite bätärekä janknu”

Kukwe nekänti blitai kukwe ketabokäbätä abokän raba ni dimike kä ngwen nüke jai kukwe tare yebätä.

Orasion padrenuestro tä dre driere ja töi kräke nie (kukwe kena)

¿Ñobätä Jesukwe ñaka “ti Rün” niebare kena orasionte, ñakare aune “nun Rün kä kwinbiti” niebare kwe?

Orasion padrenuestro tä dre driere ja töi kräke nie (kukwe ketebukäre)

Ngöbö mrö biandre köbö kwatire kwatire kräke nie nita ribere ie ye ngwane ñan nita mrö metre ye aibe kärere ie.