Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni Mikaka Mokre (täräkwata ja tötikara)  |  Diciembre 2014

Índice kukwe känänkäre Ni Mikaka Mokre 2014

Índice kukwe känänkäre Ni Mikaka Mokre 2014

Kukwe ye kädriebare täräkwata medenbätä ye mikata gare

BIBLIA

 • España kirabe yekänti, 1/3

 • ¿Erametre Biblia ye kite Ngöbökri? 1/2

 • ¿Lucas ni Biblia tikaka nämene kukwe kira tike yei tö ngwan raba? 1/1

 • Tärä Peshitta kukwe siríaco yebiti, 1/9

 • ¿Tikabare ño? 1/2

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

 • Ja nämä bäri ütiäte ti kräke (C. Bauer), 1/10

 • “Jehovakwe ñaka ti käi kwitaninkä jabiti” (S. Udías), 1/1

 • Kä bä nuäre käbämikata yekwe ti töi kwitaba (I. Vigulis), 1/2

 • Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä (A. Lugarà), 1/7

 • Ti nämä ja di ngwen kukwe käme aune ni mada nuain nämä tare ye mikakäre krüte (A. Touma), 1/8

 • Tikwe kukwe ngwantariba ye jökrä mikaba gare kwetre Bibliabiti tie (I. Lamela), 1/4

JEHOVÁ

JESUKRISTO

 • Gätä ütiäte nuaindi yebiti mäkwe ñaka ja mikate (Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai), 1/3

 • ¿Jesús murie ketani ye ni rabadre ngwenta törö ño jai? 1/3

 • ¿Jesús murie ketani ye köböire dre namanina nikwe? 1/3

 • ¿Jesuta dre nuainne kä nengwane? 1/4

 • ¿Jesukwe dre nuaindi ja känenkäre? 1/4

 • ¿Ñobätä Jesukwe nitre ngwakare ganinkröta? 1/11

KUKWE JA TÖTIKARA

KUKWE KWE MIKATA GARE

 • Erametre Jehovakwe ti dimikaba (K. Little), 15/5

 • Sribi köbö täte Ngöbö kräke ye nikani ti ngwena medente (R. Wallen), 15/4

 • Ti tuin bren, akwa tita dite kukwe ja üairebiti (M. Morlans), 1/3

 • Ti rün krütani akwa ti Rün mada kwani tie (G. Lösch), 15/7

 • Tikwe sribiba Jehová kräke ye törö tie (M. Olson), 15/10

 • Tita sribire Ngöbö kräke ye bäri kwin (P. Carrbello), 1/9

KUKWE MADA

 • Áloes, 1/2

 • Angeletre, 1/9

 • ¿Barco kirabe sribe nämene ño ne kwe ñö ñaka gitiadre te? 1/7

 • Ban ja nire kräke, 1/6

 • Dän ngiandrekä jabätä, 15/4

 • Däkäninte tare ngitrabiti akwa kä ngwani nüke kwe jai (María), 1/5

 • ¿Dre rabai bare ja känenkäre ye nire raba mike gare? 1/5

 • ¿Diablu ye tärä? 1/11

 • ¿Gwa sribe nämene ño kirabe nuakäre raire? 1/7

 • ¿Gobran Ngöbökwe jatadre ye ñobätä nikwe ribedre ie? 1/10

 • ¿Gobran ngöbökwe dre nuaindi mä kräke? 1/10

 • ¿Honda yebiti rübare ño kirabe? 1/5

 • Jondron bian nämene templote, 1/2

 • Kukwe kwin tä nitre krütanina kräke, 1/1

 • Kukwe käme nuain nämene akwa ja ngwani dite kwe (Elías), 1/2

 • Kukwe mikadre nüke gare jai ja töi mikakäre jäme, 1/12

 • Kukwe meden metre, 1/8

 • Mäträdre ño monsotrebätä, 1/7

 • Meri Sarepta, 15/2

 • Navidad, 1/12

 • ¿Nita krüte ye bitikäre kukwe mada ñaka ni kräke? 1/1

 • ¿Nitre Kä tibien juain ngwarbe? 1/9

 • ¿Nitre Israel yei Ngöbökwe kukwe metre biani nuaindre? 1/9

 • Nitre klabore nämene nüne Roma, 1/4

 • Nitre kukwe jene jenebätä kukwe ükadrete gwairebe, 1/3

 • ¿Nitre ni mada murie ketaka jäkä nämene kribätä ye ñobätä ngüre ötabätä nämene? 1/5

 • Nitre nimä nünanbare siklo XVI yekwe kukwe metre känäntaribare, 1/6

 • ¿Nireta kä ne gobraine? 1/5

 • Ngwian bian nämene ño templote, 1/1

 • ¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? 1/10, 1/11

 • ¿Ñobätä kukwe tare tä nakainkä nitre töi kwin yebätä? 1/7

 • Ñobätä oradre aune oradre ño, 1/7

 • Rübare köböite nüna ñaka namanina käne erere (Rübare Kri Kena), 1/2

 • ¿Sö ye tuin ño Ngöböi? 1/6

 • ¿Ti rabadre ngwian bretaire? 1/12

 • Tinte bä mire, 1/4

 • “Tikwe köböni ne kukwe nuin” (José), 1/8

 • ¿Ti mräkätre mekerabe ye kräke dre kwin tärä? 1/6

 • Thomas Emlyn (biblista), 1/4

 • Timgad (Juta kwanintari dobrote), 1/12

 • ¿Kukwe meden kwin tä kä tibien ne kräke? 1/6

 • Ñaka kukwe blo nuainbare kwe (José), 1/11

NITRE KRISTIANO TÄ JA NGWEN

 • Ja tötikadre ni Mräkätre yebe, 15/3

 • “Ji nänkäre mäi ye mäkwe ükate metre” ririakäre ja käne, 15/6

 • Kukwe mikadre nemen ño ni mräkätre ñaka kukwebätä brukwäte, 15/3

 • ¿Mä rabadre orare? 1/4

 • ¿Mätä “‘Jän’ niere, yebti [mä]ta ‘Ñakare’ niereta”? 15/3

 • ¿Mä “tö ja tuai” sribire? 15/9

 • Mä nuadrete ye ngwane mä raba ja ngwen dite, 1/4

 • Mä jatata aune mäkwe ja mräkätre dimika, 15/8

 • Nitre abokän muko käkwe tuanimetre dimikadre ño, 15/6

 • Ni mantiame, 15/12

 • Ni “buk[ata] kätä nüke [...] näre te”, 15/8

 • ¿Ngöbö tö dreye ye mä töta nemen nuain? 15/5

 • ¿Ti rabadre ja töi kwite? 15/12

NITRE TÄ KUKWE NGWENTARI

TESTIKO JEHOVAKWE