Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Septiembre 2016

Kukwebätä ja tötikai 24 octubre nemen 27 noviembre 2016.

Nikwe ñaka ja küde mikadre niken tibien

¿Jehová tä ni niara mikaka täte ye dimike ño? ¿Mä raba ye erere nuainne ño?

Ani ja di ngwen jankunu ne kwe Jehovakwe kukwe kwin mikadre nemen bare ni kräke

Ni Ngöbö mikaka täte tä ja tuin kukwe keta kabre ben ne kwe niarakwe kadre ngäbiti. Akwa yebiti ta, raba nemen kwetre.

¿Nita ja ngwäkite ye tä Ngöbö käikitekä?

Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre ye raba ni jie ngwen.

Monsotre, munkwe tödeka bäri

¿Jondron nire jatani nikwite ño jatäri drieta ye mun töi namanina mikabätä era jai? Ye erere ngwane, munkwe ñaka kukwe ja tötikara ne juan ja bäre.

Nitre rüne, monsotre munkwe dimike tödeke bäri

¿Ñaka rabai bare munye ye ruäre ngwane mun tärä nütüre? Kukwe ketabokä raba mun dimike ye kwain munye kukwe ja tötikara nekänti.

Nitre tä kukwe ngwentari

“Ngöbö Kukwei [ye] abko nire amne dite” nieta Hebreos 4:12 yekänti ye ngwane, ¿tä dre gärere?