Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni Mikaka Mokre (täräkwata ja tötikara)  |  Marzo 2018

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä apóstol Pablo üai mike dokwä butiere?

Pablo bä nämene ño ye ñaka gare metre nie kä nengwane. Apóstol Pablo üai mikata tärä aune täräkwata nikwe yebätä ye bämikata jerekäbe, ye ñaka nitre arqueólogo ie üai kwani.

Akwa, apóstol Pablo bä nämene ño ye mika tärä gare ruäre raba ruin nie. Ñodre, La Atalaya 1 marzo 1902 yebätä mikani gare, tärä kädeka nämene Hechos de Pablo y Tecla tikani kä 150 ngrabare yebätä Pablo bä nämene ño ye mikani gare krörö: “Ni chi, dokwä butiere, ngüre tolene, dite, küben druen jume aune insonkrä kri”

The Oxford Dictionary of the Christian Church (sribebare kä 1997 yete) tä mike gare, tärä kädeka nämene Hechos de Pablo y Tecla yebätä kukwe metre mikata gare. Siklo kena yete, kukwe niebare ye mika nämene ütiäte krubäte jai, kukwe ye tikani 80 näre griegore aune kukwe mada mada yebiti ye tä mike gare. Ye medenbätä, apóstol Pablo bä nämene ño mikani gare mekerabe ye erere bäsi nunta üai sribere.

Akwa nikwe ngwandre törö jai, apóstol Pablo bä nämene ño ye ñaka bäri ütiäte, ñakare aune dre nuainbare kwe ye bäri ütiäte. Niara nämene kukwe driere ye ngwane, nitre ruäre nämene niere krörö niarabätä niebare kwe: “Tita nebe mun ngwärekri angwane, ti ngwarbe, di ñakare amne, ti blite ñakare kuin ni töbtä kwrere” (2 Cor. 10:10). Akwa, Jesús kukwei juruabare ie yebätä ja mikani kwe kristiano ye nikwe ngwandre törö jai. Niara “dianinkä” kukwe mikakäre gare Jesubätä “nitre ñakare israelitare” ie ye köböire dre dre kwin namani bare yebätä nikwe töbikadretari arato (Hech. 9:3-5, 15; 22:6-8). Aune tärä Bibliabätä tikani Ngöbö köböire ye tä ni dimike ño yebätä nikwe töbikadre.

Pablo bä nämene ño ye ñaka mikani gare kwe aune niara jämi ja mike kristiano ye känenkri dre dre nuainbare kwe yebätä ñaka ja käikitaninkä kwe (Hech. 26:4, 5; Filip. 3:4-6TNM). Niebare kwe: “Nitre apóstol ye bäri ütiäte ti kräke [...], yebätä ti ñaka kädekadre apóstol” (1 Cor. 15:9TNM). Aune ja känenkäre tikani kwe: “Ni bäri ütiäte ñakare nitre jen Ngöbökwe ngätäite, ye ngwä ti abko bäri chi amne bäri ütiäte ñakare, akwa kukwe kuin ütiäte kri ñan tanre Kristobtä, ye abko ti rikadre ngwena nitre ñakare israelitareye, abkokäre Ngöbökwe sribi biani tie” (Efes. 3:8). Erametre, niara nämene kukwe mike gare Jesubätä ye bäri ütiäte bä nämene ño ye kräke.