Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Marzo 2018

Kukwebätä ja tötikai 30 abril nemen 3 junio 2018.

Ja ngökadre ñöte ye ribeta nuaindre ni kristiano ie

¿Biblia tä dre driere ja ngöka ñöte yebätä? ¿Ni jämi ja ngökö ñöte ye känenkri nikwe dre nuaindre? Aune nita monsotre nikwe o ni mada tötike Bibliabätä ye ngwane, ¿ja ngökadre ñöte ütiäte krubäte ye ñobätä nikwe kädriedre bentre?

Nitre rüne, ¿munta monsotre munkwe dimike nirien kukwe ja üairebiti aune ja ngökö ñöte?

¿Monsotre jämi ja ngökö ñöte ye känenkri nitre rüne kukwebätä dre mikadre gare jai?

NITRE TÄ KUKWE NGWENTARI

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä apóstol Pablo üai mike dokwä butiere?

¿Ñobätä ütiäte krubäte nikwe ja kadre ngäbiti kwin kwärikwäri?

¿Ñobätä Biblia tä ribere nie nikwe ja kadre ngäbiti kwin kwärikwäri? ¿Ñongwane ni raba ni mada kain ngäbiti kwin? Ñaka tä nemen nuäre ni kräke ni mada ka ngäbitikäre kwin ngwane, ¿nikwe dre nuaindre?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Jehová ñaka ti tuenmetre kaibe

Erika Nöhrer Bright käkwe sribi prekursor regular, especial aune misionero nuainbare. Jehovakwe niara dimikanina ño, köbö jökrä yete ye niara ñaka käi kwitekä jabiti.

Ni tare Ngöbökwe yebätä tä mäträre nibätä

¿Ngöbökwe mäträbare nitre ruärebätä ye tä dre driere nie? Nita mäträre ni madabätä ye ngwane, ¿ni raba ja ngwen ño Jehová erere?

“Mäträta munbätä ye munkwe kukwe nua aune munkwe ja ngwan töbätä”

¿Nikwe mäträdre akwle jabätä ye Jehovata driere ño nie? ¿Nikwe dre nuaindre ne kwe mäträta nibätä konkrekasionte ye köböire kukwe kwin rabadre nikwe?