Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Diciembre 2016

Kukwebätä ja tötikai 30 enero nemen 26 febrero 2017.

Kukwe kwin ñaka nuain bä ni kräke akwa nuainbare Ngöbökwe ni kräke ye köböire nita kwäre

Ngöbökwe kukwe nuainbare ni mikakäre kwäre ngite yebätä ye köböire ñokänti kukwe kwin raba nemen mäkwe ye mike gare jai.

“Ja töi mikadre kukwe ja üaire yebätä ye köböire ja nire aune nüna jäme tä nemen nikwe”

Romanos kapitulo kwäkwä yekänti kukwe nieta mäträkäre nibätä ye köböire Jehovata kukwe käbämike nie ye rabai nikwe.

Kukweta ni töi nike ye jökrä mikadrete Jehová kisete

Ni Ngöbö mikaka täte ye kisete töbikata nemen arato. “Kä jäme Ngöbökwe” ye rabadre nikwe yekäre kukwe ketabokä raba ni dimike ye ani mike gare jai.

Nire nire tä Jehová känene ja brukwä tätebiti ye kräke tä kukwe kwin mike nemen bare

¿Kukwe kwin nuaindi ni kräke ie nita tö ngwen ye tä ni dimike ño? ¿Jehovakwe nitre niara mikaka täte mekerabe ye kräke kukwe kwin mikani nemen bare ño aune tä nuainne ño kä nengwane?

KUKWE KWE MIKATA GARE

“Tita ja mike ni mda mda kwrere”

Denton Hopkinson nämene bati ye ngwane sribi keta kabre Ngöbökwe nuainbarera kwe. Ye käkwe niara dimikani mike nüke gare jai Jehová tä nitre jökrä tarere.