Känändre nekänti

¿Kä ja känenkäre ye tuin ño mäi?

¿Kä ja känenkäre ye tuin ño mäi?

¿Kä ne...

  • täi käre kore raba ruin mäi?

  • juain bäri ngwarbe raba ruin mäi?

  • ükaite bäri kwin raba ruin mäi?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Ngöbökwe niaratre okwä ñöi sökadite jökrä ietre amne ni ñan krütadre jire iti mda amne ñan ja müaidre jire chi mda amne ñan ja müaidre ja tare nikabtä, ñobtä ñan angwane kukwe nämane ükaninte ño känekäne, erere nikanina jökrä ta.” (Apocalipsis 21:3, 4Kukwe Kuin Ngöbökwe.)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

Sribi kwin rabai nikwe aune käi rabai juto nibätä (Isaías 65:21-23).

Ni ñaka rabaira ja tare nike aune bren ñaka rabaira (Isaías 25:8; 33:24).

Nikwe nünain kä jutobiti ni mräkäbe aune ja ketamuko yebe kärekäre (Salmo 37:11, 29).

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketebubätä:

  • Ngöbö die tärä kukwe käbämikata kwe ne mikakäre nemen bare. Biblia yebätä, Ngöbö ye aibe kädekata ‘Dite Kri Krubäte’, ñobätä ñan aune niara aibe die ñaka raba krüte (Revelación 15:3, Traducción del Nuevo Mundo). Ye medenbätä niarakwe jondron jökrä kwitai abokän köböire nünandi kwin tä käbämike ye ngwane, niara raba kukwe ye mike nemen bare yei ni raba tö ngwen. Biblia tä niere ye erere, “Ngöbö abrä ie ne raba nebe jökrä” (Mateo 19:26, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

  • Ngöbö tä kukwe käbämike ne erere tö nuaindi. Ñodre, nitre krütanina ye ie Jehová tö ja nire biainta, Biblia tä niere (Job 14:14, 15).

    Jesús Ngöbö Monsoi käkwe nitre bren mikaninta kwin nieta kwe arato. ¿Aune ñobätä nuainbare kwe? Tö nämene nuaindi yebätä (Marcos 1:40, 41). Nitre tä jondron ribere jai ye Jesús Rün tö dimikai ye erere Jesukwe bämikani metre jondron nuainbare kwe yebiti (Juan 5:19).

    Kukwe nebiti mikata gare metre nie Jehová aune Jesús tö ni tuai nüne kwin kä ja känenkäre yete (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Ngöbökwe kä ne kwitai ño nünankäre bäri kwin?

Biblia tä kukwe ne mike gare MATEO 6:9, 10 aune DANIEL 2:44 yekänti.