Känändre nekänti

¿Mätä Biblia ye mike tuin ño jai?

¿Mätä Biblia ye mike tuin ño jai?

¿Ye abokän...

  • nitre kä nebätä töita tikani tärä yebätä mäkwe niedre?

  • kukwe keta kabre ngwarbe tikani jatäri mäkwe niedre?

  • Kukwe Ngöbökwe mäkwe niedre?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Kukwe jökrä Tikani yebätä Ngöbökwe ja töi mikani.” (2 Timoteo 3:16, Traducción del Nuevo Mundo.)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

Kukwe ütiäte ngwantarita jai ye rabai gare metre nie (Proverbios 2:1-5).

Kukwe metre täi nikwe ja jie ngwankäre mantre jetebe (Salmo 119:105).

Ye köböire kukwe kwin rabai nikwe ja känenkäre (Romanos 15:4).

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketamäbätä:

  • Ñaka kukwe kwite jene. Nitre 40 jene jene käkwe Biblia ye tikani kä 1,600 näre te. Nitre ye ruäre ie ja ñaka namani gare jire kwärikwäri, akwa kukwe tikani kwetre Bibliabätä ye ñaka kwitani bä jene kwetre aune tä blite kukwe keteitibe ütiätebätä jatäri.

  • Nitre tärä tikaka käkwe kukwe metre niebare. Nitre kukwe kira tikaka ye tätre kukwe tike juta kwetre yebätä angwane juta kwetre nianinte rübätä ye tätre üke. Akwa, nitre Biblia tikaka käkwe ja mikani ngite aune juta kwe käkwe ja mikani ngite ye ñaka ükani jire kwetre (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Tä kukwe niere ye erere tä nemen bare. Babilonia gaite ye Biblia käkwe mikani gare kä 200 te känenkri (Isaías 13:17-22). Aune Babilonia ye gaite ño ye ñan aibe mikani gare kwe, ñakare aune nirekwe gaite ye mikani gare kwe arato (Isaías 45:1-3).

    Arato kukwe mada keta kabre niebare Bibliabätä ye erere namani bare täte jatäri. Ne kätä mike gare nie tärä ne kite Ngöbökri, ¿ñan ererea? (2 Pedro 1:21.)

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Kukwe Ngöbökwe ye raba ti dimike ño?

Biblia tä kukwe ne mike gare ISAÍAS 48:17, 18 aune 2 TIMOTEO 3:16, 17 yekänti.