Känändre nekänti

¿Erametre nitre krütanina ye rükaita nire?

¿Erametre nitre krütanina ye rükaita nire?

¿Mäkwe...

  • jän niedre?

  • ñakare niedre?

  • raba ruin tie niedre?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Nitre krütanina gaikröta.” (Hechos 24:15, Traducción del Nuevo Mundo [TNM].)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

Ni mräkä tare nikwe krütadre angwane ni ñaka rabai ulire krubäte (2 Corintios 1:3, 4).

Gata ye ñaka jürä rabai krubäte nibätä (Hebreos 2:15).

Ni mräkätre tare nikwe krütanina ye nikwe tuaita ie nikwe tö ngwain metre (Juan 5:28, 29).

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketamäbätä:

  • Ngöbökwe ja nire ye Biani nie. Jehová ye “ja nire bianka” nie nieta Bibliakwe (Salmo 36:9, TNM; Hechos 17:24, 25). Niarakwe ja nire biani nie aune jondron nire jökrä ye ie, ye medenbätä die tärä ja nire biankäreta nitre krütanina yei.

  • Ngöbökwe nitre krütanina ganinkröta kirabe. Nitre ni kwä bati aune umbre brare bätä merire krütanina abokän ganinkröta kädrieta Bibliakwe aune nitre ye namaninta nüne Kä tibienbätä. Ruäretre krire krütabare; akwa iti abokänbiti kä nikanina köbö köböbokära ta nämene ngwakare (Juan 11:39-44).

  • Ngöbö töita krubäte ja nire ye biankäreta nitre krütanina yei. Jehová brukwä gata ye kräke ñobätä ñan angwane tuin rüe ye kwrere ie (1 Corintios 15:26). Niara töita kwatibe gata ye diankabätä aune nitre gaikröta kwe yebiti nuaindi kwe. Nitre tä niara töite ye niara tö tuaita nüne Kä tibienbätä (Job 14:14, 15).

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Ñobätä nita nemen umbre aune nita krüte?

Biblia tä kukwe ne mike gare GÉNESIS 3:17-19 aune ROMANOS 5:12 yekänti.