Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ngöböta kukwe kwin mike gare nie

 KUKWE JA TÖTIKARA 14

¿Ñobätä nitre Ngöbö mikaka täte ye tädre ükaninte?

¿Ñobätä nitre Ngöbö mikaka täte ye tädre ükaninte?

1. ¿Ñobätä Ngöbökwe juta Israel kira ye ükaninte?

Ngöbökwe Abrahán bükün yebe juta ükaninte aune kukwe keta kabre biani kwe nuaindre ietre. Juta kädekani Israel, ne kisete kukwe metre nämene aune Ngöbö kukwei nämene (Salmo 147:19, 20). Juta ye köböire nitre kä jökräbiti kwe kukwe kwin rabadre. Mäkwe ñäkä Génesis 22:18 yebätä.

Ngöbökwe nitre Israel dianinkä ne kwe rabadre testiko niarakwe. Juta nebätä kukwe namani bare kirabe ye tä mike gare Ngöbökwe kukwe ükaninte mikadre täte ye köböire jondron kwin raba nemen nikwe (Deuteronomio 4:6). Niaratre ye köböire, nitre mada yei Ngöbö metre ye rabadre gare. Mäkwe ñäkä Isaías 43:10, 12 yebätä.

2. ¿Ñobätä nitre kristiano metre ye tädre ükaninte?

Israel, juta dianinkä, ye ñaka namanina sribire Ngöbö kräke angwane, ye täte Jehovakwe konkrekasion kristiana mikani (Mateo 21:43; 23:37, 38). Ye medenbätä kä nengwane, nitre kristiano metre ye tä sribire Jehová kräke testiko kwe kwrere, aune ñaka nitre Israel. Mäkwe ñäkä Hechos 15:14, 17 yebätä.

Jesukwe nitre nänkä niara jiebiti ye ükaninte kukwe driekäre aune nitre kä jökräbiti tötikakäre (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Kä krüte nete sribi ye nuainta bäri. Kä nengwane, Jehovata nitre kwati krubäte kä jökräbiti ükökrö ne kwe rabadre ja mike kukwe metre yekri (Apocalipsis 7:9, 10). Nitre kristiano metre ye tädre ükaninte angwane, raba ja dimike kwärikwäri. Ne madakäre, kukwe nieta Bibliabätä ye arabebätä niaratre jökrä tä ja tötike gätä nuainta kwetre yete. Mäkwe ñäkä Hebreos 10:24, 25 yebätä.

 3. ¿Ñokänti nitre testiko Jehovakwe ni näire ye nükani?

Kä 1870 ye ngwane nitre ye ükaninte. Nitre braibe ja tötikaka Bibliabätä yei kukwe metre ja üaire nämene ükani kirabe ye nükani gare. Jesukwe konkrekasion kristiana ükaninte kukwe driekäre ye nämene gare ietre, ye medenbätä kukwe ükaninte kwetre kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä mikakäre gare kä jökräbiti tibien. Kä 1931 yete niaratre kädekani testiko Jehovakwe. Mäkwe ñäkä Hechos 1:8; 2:1, 4, 11, aune 5:42 yebätä.

4. ¿Nitre testiko Jehovakwe ye tä ükaninte ño?

Siklo I yete, konkrekasion kristiana Kä jene jene känti yekwe nitre braibe konkrekasion jökrä ngübabitikä namani, Jesús ye abokän konkrekasion Jie ngwanka nämene gare niaratre yei (Hechos 16:4, 5). Ye erere arato, kä nengwane nitre testiko Jehovakwe ye dimikata nitre kristiano braibe konkrekasion jökrä ngübabitikä ie kukwe gare krubäte yekwe, niaratre ye tä sukursal kä jökräbiti jie ngwen. Yekänti tärä sribeta, imprimita aune drieta kukwe 600 jene jene yebiti. Biblia yebiti metrere, nitre braibe konkrekasion jökrä ngübabitikä ye tä konkrekasion 100,000 biti bäri dimike aune jie ngwen, yete nitre brare ie kukwe gare tä obeja Ngöbökwe ye ngübare. Mäkwe ñäkä 1 Pedro 5:2, 3 yebätä.

Nitre testiko Jehovakwe ye tä ükaninte kukwe kwin Bibliabätä driekäre aune nitre mada tötikakäre. Nitre apóstol ye kwrere, tätre kukwe driere ju ju te (Hechos 20:20). Nire nire tä kukwe metre tarere yei tätre ja tötika Bibliabätä driere arato. Ye erere arato, niaratre ye ñaka tä ükaninte jerekäbe; ñakare aune ja mräkätre aune ja ngwaitre tä ja tarere kwärikwäri ye ngätäite niaratre tä aune Jehovata niaratre kriemike kwin ye käi juto bätätre (2 Tesalonicenses 1:3). Nitre Ngöbö mikaka täte tä ja töi mike kwatibe kä mike juto niarabätä aune nitre mada dimike, ye bäri tä nüne kä jutobiti kä tibienbätä ni ja mräkäre kwrere. Mäkwe ñäkä Salmo 33:12 aune Hechos 20:35 yebätä.