1. ¿Ngöbö tä orasion jökrä kukwe nuin?

Ngöböta nitre bätäkä ngwarbe nübaire nökrö ja kokwäre orasion yebiti (Salmo 65:2). Akwa ye ñaka tä mike gare niara tä orasion jökrä kukwe nuin, o kain ngäbiti. Biblia tä niere ni brare kätä ñaka muko kwe mike ütiäte jai angwane Ngöbö ñaka raba orasion kwe ye ‘kain ngäbiti’ (1 Pedro 3:7). Nitre Israel nämene kukwe käme nuainne bä kabre ye ngwane, Ngöbö ñaka nämene orasion kwetre ye kukwe nuin. Akwa, nire nire tä kukwe käme krubäte nuainne biti tä ja töi kwiteta kukwe yebätä angwane tä kukwe nuin. Mäkwe ñäkä Isaías 1:15 aune 55:7 yebätä.

2. ¿Nikwe oradre ño?

Orasion nuainta yebiti nita Jehová mike täte, ye medenbätä nikwe oradre niara aibe ie (Mateo 4:10; 6:9). Ne madakäre, ni ngite yebätä, nikwe oradre Jesús käbiti, ñobätä ñan aune niara krütani ngite nikwe ütiäre (Juan 14:6). Kukwe tä ni töite ye arabe nieta jatäri o kukwe tikani täräbätä kädekateta orasion yete ye Jehová ñaka tö ni tuai niere, ñakare aune kukwe ni brukwäte ye erere niedre orasion yete. Mäkwe ñäkä Mateo 6:7 aune Filipenses 4:6, 7 yebätä.

Nita orare käbube ja töite ye Ngöböta kukwe nuin (1 Samuel 1:12, 13). Aune tä ni nübaire orasion nuainne kä jökrä ngwane, ñodre, dekä aune dere, mrödre känenkri o nita ja tuin kukwe tare ben ye ngwane. Mäkwe ñäkä Salmo 55:22 aune Mateo 15:36 yebätä.

3. ¿Nitre kristiano tä gätä nuainne ye tä ni dimike ño?

Nitre ñaka tödeke Ngöböi ngätäite nita nüne aune niara ni mikai nüne jäme Kä tibienbätä käbämikata kwe ye tätre kötaire. Kukwe ye raba nita ja di ngwen nökrö niara kokwäre ye ngwen di nekä (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13).  Ye medenbätä ni tö ja ükaikrö nitre kristiano mada yebe aune ni tö ja dimikamana. Niaratre ye tö ja dimikamana nie arato. Mäkwe ñäkä Hebreos 10:24, 25 yebätä.

Nitre kätä Ngöbö tarere yebe nikwe ja ükaikrö angwane, ja rabai ruin bäri niara ken nie. Nitre testiko Jehovakwe tä gätä nuainne yekänti kukwe kwin raba nemen nikwe nitre mada tä tödeke ye köböire. Mäkwe ñäkä Romanos 1:11, 12 yebätä.

4. ¿Mä raba nökrö ño Ngöbö ken?

Biblia köböire niara niena gare mäi yebätä mäkwe töbikaitari angwane mä rökrai niara ken. Dre nuainbarera kwe, kukwe nieta kwe mäträkäre aune kukwe käbämikata kwe yebätä mäkwe töbika. Mäkwe orasion nuaindi aune töbikaitari ye köböire Ngöbö ni tarekä krubäte aune töbätä kri ye rükai gare mäi. Mäkwe ñäkä Josué 1:8 aune Salmo 1:1-3 yebätä.

Mä tädi tödeke Ngöböi aune tö ngwen ie ye aibe köböire mä rökrai niara ken. Akwa tödeka ye ni nire kwrere: mröta jankunu ye kwrere käre mikadre dite, aune ñobätä kukwe mikata täte nikwe yebätä töbikadretari angwane tödeka ye raba nemen nikwe. Mäkwe ñäkä Mateo 4:4 aune Hebreos 11:1, 6 yebätä.

5. ¿Ni rökradre Ngöbö ken ye köböire dre kwin raba nemen nikwe?

Jehová töita nitre tä tarere yebätä. Tödeka kwetre aune tätre tö ngwen ja nire käre ie ye kukwe meden raba juen ngwarbe yebätä niara raba kriemike (Salmo 91:1, 2, 7-10). Kukwe ruäre nuainta abokän raba mike ja tare nike aune ñaka mike nüne kä jutobiti yebätä tä mike mokre, aune nünandre ño bäri kwin ye niara tä driere ietre. Mäkwe ñäkä Salmo 73:27, 28 aune Santiago 4:4, 8 yebätä.