Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 5

¿Ngöbö töita ño Kä tibien kräke?

¿Ngöbö töita ño Kä tibien kräke?

1. ¿Ñokäre Ngöbökwe Kä tibien sribebare?

Jehovakwe Kä tibien sribebare ne kwe nikwe nünandre te. Niarakwe Adán bätä Eva sribebare kena ye ngwane, ñaka sribebare kwe nünankäre kä kwinbiti. Ngöbökwe angeletre sribebarera nünankäre kä kwinbiti (Job 38:4, 7). Jehovakwe ni brare kena mikani nüne kä bä nuäre kädeka nämene jardín Edén yekänti (Génesis 2:15-17). Ne madakäre, niaratre bätä monsoitre mada rabadre ja känenkäre ye nünandre kärekäre Kä tibienbätä ye Ngöbökwe käbämikani ietre. Mäkwe ñäkä Salmo 37:29 aune 115:16 yebätä.

Jardín Edén ye ñaka nämene Kä jökräbiti tibien. Adán bätä Eva monsoi rabadre kwati nünankäre kä jökräbiti aune bätärekä bätärekä rabadre kä jökrä kwite bä nuäre (Génesis 1:28). Käre nikwe nünain Kä tibienbätä, aune ñaka gaite jire. Mäkwe ñäkä Salmo 104:5 yebätä.

Video ¿Ñokäre Ngöbökwe Kä tibien sribebare? mikadre ñärärä.

2. ¿Ñobätä Kä tibien ñaka bä nuäre kä nengwane?

Ñobätä ñan aune Adán bätä Eva ñaka Ngöbö kukwei mikani täte aune niaratre juanintari mento kä Edén yekänti. Ye medenbätä, Kä bä nuäre kena ye nianinte aune ni ñaka jire iti käkwe ükaninanteta. Nitre kukwe käme nuainkä ye kisete Kä tibien ne tä nieta Bibliakwe (Job 9:24). Mäkwe ñäkä Génesis 3:23, 24 yebätä.

Akwa, ¿Jehová töi nämene dre nuaindi ni kä tibienbätä kräke yebätä ja töi kwitanina kwe? Ñakare, ñobätä ñan aune niara ye dite krubäte bätä kukwe nieta kwe ye erere tä nemen bare ie (Isaías 45:18). Kä ja känenkäre yete, Ngöbökwe nitre mikai nüne tö nämene kena ie ye erere. Mäkwe ñäkä Salmo 37:11, 34 yebätä.

3. ¿Kä bä nuäre ye ükaiteta ño?

Jesús, Rei gobran Ngöbökwe yete, käkwe Kä tibien kwitai bä nuäre. Angeletre yebe gwairebe, nitre ja mikaka Ngöbö rüere ye gaite kwe rü Armagedón yete. Ye bitikäre, Satana, ángel töi käme käkwe Adán bätä Eva töi mikani ñaka Ngöbö kukwei  mike täte ye ketaikä kwe kä mil te. Nitre käme gaite ye ngwane nitre Ngöbö mikaka täte rabaite nire, ñobätä ñan aune Jesukwe jie ngwain aune kriemikai, aune mrä mada niaratre rabai nüne kärekäre Kä bä nuäre yete. Mäkwe ñäkä Apocalipsis 20:1-3 aune 21:3, 4 yebätä.

4. ¿Ñongwane ja tare nikata ye krütai?

¿Kukwe käme nuainta ye ñongwane Ngöbökwe mikai krüte? Ñongwane köbö ye rabaira ja ken ye Jesukwe mikani gare kukwe “bä mikani tuare” kwe yebiti. Kukweta nakainkä kä nengwane, abokän ñaka tä ni mike nüne kwin ye kätä bämike “kukweta ükaninte ye [nibira] krüte”. Mäkwe ñäkä Mateo 24:3, 7-14, 21, 22 yebätä.

Kä mil te Jesukwe gobrandi Kä tibien nebiti ye ngwane, ja tare nika ye diainkä kwe (Isaías 9:6, 7; 11:9). Niara rabai reire aune sacerdote bäri kri ye ngwane, nitre Ngöbö tarekä yebätä niarakwe ngite diainkä. Jesús yebiti, Ngöbökwe bren, ni kite umbre bätä gata ye diainkä täte. Mäkwe ñäkä Isaías 25:8 aune 33:24 yebätä.

5. ¿Nire nire nünain Kä Bä Nuäre yete?

Ju ja Ükarakrö yekänti nitre Ngöbö tarekä aune tö ja kitai niara mikabätä täte rabai gare mäi.

Nitre Ngöbö mikaka täte käkwe nünain Kä Bä Nuäre yete (1 Juan 2:17). Jesukwe nitre nänkä ben juani nitre brukwä kwin ye känene, ne kwe Ngöbö rabadre niaratre kain ngäbiti ye driekäre ietre. Kä nengwane, Jehová tä nitre kwati tötike ne kwe nünandre kwetre Kä Bä Nuäre yete (Sofonías 2:3). Nitre tä ja ükökrö Ju ja Ükarakrö nitre Testiko Jehovakwe ie yekänti, abokän känti nitre ja mräkäre kätä ja ükökrö Ngöbö mikakäre täte gwairebe, ye kätä dimike muko kwe bätä monso kwe ngübare bäri kwin, aune kukwe kwin mikata gare Bibliakwe tä nemen gare ietre. Mäkwe ñäkä Miqueas 4:1-4 yebätä.