Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 10

¿Nitre meden tä kukwe metre driere Ngöböbätä ye ñokänti raba nemen gare nie?

¿Nitre meden tä kukwe metre driere Ngöböbätä ye ñokänti raba nemen gare nie?

1. ¿Kukwe keteitibe aibe metre?

“Nitre ni ngökaka tä [...] blite Ngöbö käbti tä niere, ye ngäniene munkwe ja ngibia.” (MATEO 7:15)

Jesús aune nitre ja tötikaka ben nämene kukwe keteitibe metre aibe mike täte. Ye bämikani kwe ji niken ni ngwena nünankäre kärekäre yebätä, akwa nitre braibe ie ji ye tä kwen (Mateo 7:14). Nitre kätä Ngöbö mike täte Biblia tä niere ye erere, ye aibe niarata kain ngäbiti. Aune nitre kätä mike täte kukwe metre ye ererebätä ye tä tödeke gwairebe niarai. Mäkwe ñäkä Juan 4:23, 24; 14:6 aune Efesios 4:4, 5 yebätä.

Video ¿Ngöböta kukwe mikata täte ye jökrä kain ngäbiti? mikadre ñärärä.

2. ¿Jesukwe dre mikani gare nitre kristiano kukwe ngwarbe driekä yebätä?

“Nitre [...] ie Ngöbö gare tätre niere, akwa tätre kukwe nuene kämekäme. Yebtä [...] Ngöbö gare ñakare ietre.” (TITO 1:16)

Jesukwe niebare nitre kukwe ngwarbe driekä jatai ye käkwe nitre kristiano metre töi kwitai. Nitre ye aune iglesia kwetre ye tä ja bien kristiano. Tätre kukwe metre mike täte nieta kwetre, akwa erametre tätre nitre ngökö. Nitre kukwe metre mikaka täte raba nüke gare nie, ñobätä ñan aune, niaratre tätre ja töi mike aune ja ngwen nitre kristiano erametre erere. Mäkwe ñäkä Mateo 7:13-23 yebätä.

3. ¿Nire nire tä kukwe metre mike täte?

Kukwe ketarike tä niaratre mike gare:

  • Tätre Biblia mike ütiäte jai Ngöbö kukwei ye kwrere. Nitre kätä kukwe driere ye niaratre ñaka kain ngäbiti, ñakare aune kukwe drieta Bibliabätä ye erere tätre  nuainne (Mateo 15:7-9). Ne madakäre, kukwe drieta kwetre ni madai ye erere tätre nuainne. Mäkwe ñäkä Juan 17:17 aune 2 Timoteo 3:16, 17 yebätä.

  • Tätre Ngöbö kä Jehová ye mike ütiäte jai. Jesukwe Rün kä mikani gare ye ngwane kukwe ye nuainbare kwe. Blitabare kwe ni madabe Jehová yebätä aune Ngöbö kä ye mikadre deme niaratre kärädre orasion yete driebare kwe (Mateo 6:9). ¿Mätä nüne yekänti nitre kukwe meden mikaka täte tä Ngöbö kä ye mike gare? Mäkwe ñäkä Juan 17:26 aune Romanos 10:13, 14 yebätä.

  • Tätre Gobran Ngöbökwe kukwei driere. Jesús juani kä tibienbätä kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driere, ye aibe ie tö ngwanta nitre kä tibienbätä yekwe. Aune nuainbare kwe nememe niara murie ketani näire (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Ne madakäre, nitre ja tötikaka niarabe käkwe gobran ye kukwei driedi. Ye medenbätä nire rükadre mä känti aune blitadre kwe Gobran Ngöbökwe yebätä mäbe angwane, ¿nitre ye kukwe meden mikaka täte raba ruin mäi? Mäkwe ñäkä Mateo 24:14 yebätä.

  • Ñaka ja mike nitre kä nebätä kukwe käme nuainkä yekri. Nitre ja tötikaka Jesukwe ye ñaka ja mrite kukwe gobrankwe aune nitre tä rüre jabe yete (Juan 17:16; 18:36). Nitre ñaka Ngöbö mike täte tä kukwe nuainne aune tä ja ngwen ño ye erere niaratre ñaka ja ngwen. Mäkwe ñäkä Santiago 4:4 yebätä.

  • Tätre ja tarere ye tuin ni jökrä ie. Nitre nünanka juta jene jene te akwa niaratre mikadre ütiäte jai ye Ngöbö Kukwei tä driere ietre. Nitre Ngöbö mikaka täte akwa ñaka metre ye tä rü nuainta ye dimike täte, akwa ni kristiano metre ñaka kukwe ye nuainne (Miqueas 4:1-3). Ñakare aune niaratre tä kä denkä jai aune jondron kwetre yebiti ni mada dimike. Mäkwe ñäkä Juan 13:34, 35 aune 1 Juan 4:20 yebätä.

4. ¿Nitre kukwe metre driekä Ngöböbätä ye raba nüke gare mäi?

¿Nitre meden tä kukwe Bibliabätä driere, tä Ngöbö kä ye mike ütiäte jai aune Gobran Ngöbökwe ye aibe käkwe jondron kwin nuaindi ja känenkäre ni kä tibienbätä kräke mikata gare kwetre? ¿Nitre kukwe meden mikaka täte abokän tätre ja tarere metre aune ñaka rü nuainta ye dimike? ¿Mä abokän tä töbike ño? Mäkwe ñäkä 1 Juan 3:10-12 yebätä.