Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 2

¿Nire abokän Ngöbö?

¿Nire abokän Ngöbö?

1. ¿Ñobätä ni rabadre Ngöbö mike täte?

Ngöbö ye jondron jökrä Sribekä. Kirabe tä nüne aune nünandi kärekäre kwe (Salmo 90:2). Kukwe kwin tä Bibliabätä ye kite niarakri (1 Timoteo 1:11). Niarakwe ja nire biani nie, ye medenbätä niara aibe kräke nikwe sribidre aune mikadre täte. Mäkwe ñäkä Apocalipsis 4:11 yebätä.

2. ¿Ngöbö ye abokän ño?

Niara abokän üaire yebätä ni ñaka jire iti känebätä käkwe tuabare jire chi, niara bäri kri ni nire metre ne kräke (Juan 1:18; 4:24). Akwa jondron sribebare kwe yebätä nikwe ja tötikai angwane niara ño ye rabai gare nie. Ñodre, kri ngokwä bätä kri blü bätäkä ngwarbe sribebare kwe ye tä mike gare ni tare kwe aune niara töbätä krubäte. Ne madakäre, jondron jökrä sribebare kä kwinbiti aune kä tibienbätä ye tä mike gare niara dite krubäte. Mäkwe ñäkä Romanos 1:20 yebätä.

Nikwe ñäkädre Bibliabätä ye köböire Ngöbö raba nemen gare nie arato. Niara tä nitre mike tuin ño jai, jondron meden tuin kwin ie bätä meden tuin käme ie, aune kukwe keta kabre tä nemen bare ye ngwane tä dre nuainne ye Biblia tä mike gare. Mäkwe ñäkä Salmo 103:7-10 yebätä.

3. ¿Ngöbö ye kä tärä?

Jesukwe niebare: “Nun Rün kä käinbti, ma aibe kä raba mikani ütiäte ni jökräkwe” (Mateo 6:9). Ngöbö kädekata keta kabre, akwa niara kä tärä jeñe. Nitre blite kukwe jene jenebiti ye ererebätä niara kä ye kädekateta. Kukwe suliarebiti Jehová nieta, akwa Yavé nieta arato. Mäkwe ñäkä Salmo 83:18 yebätä, (82:19 Biblia ruärebätä).

Biblia kabrebätä Ngöbö kä dianinkä aune täte mada mikani, ñodre Däkien o Ngöbö. Akwa, Biblia sribebare kena ye ngwane Ngöbö kä ye nämene tikani mil kükü närebätä. Jesús nämene dirire Ngöbö yebätä nitrei angwane käre nämene Ngöbö kä ye kädekete. Mäkwe ñäkä Juan 17:26 yebätä.

Video ¿Ngöbö ye kä tärä? mikadre ñärärä.

 4. ¿Ngöbö töita nibätä?

Ni rüne tä monso kwe tarere ye erere Ngöbö tö jondron kwin nuainbätä ni kräke

Jehovakwe ni tare metre, akwa ¿ñobätä tä ja tare nika tuenmetre nakainkä krubäte? Nitre ruäre tä nütüre Ngöböta ni mike ja tare nike ni nuatekäre. Akwa ye ñaka metre. Mäkwe ñäkä Santiago 1:13 yebätä.

Ni tö dre diain nuaindre jai ye Jehovata ni tuenmetre nuainne. Yebiti bäri kwin nikwe ja töi mikadre niara mike täte (Josué 24:15). Akwa yebiti nitre kwati tä ja töi mike kukwe käme nuainne, ye medenbätä ja tare nikata krubäte. Kukwe käme nuainta ye ngwane Jehová tä nemen ulire. Mäkwe ñäkä Génesis 6:5, 6 yebätä.

Ni tare Jehovakwe aune tö ni tuai nüne kä jutobiti, ye medenbätä gwäune ja tare nika bätä nitre tä kukwe käme nuainne ye niarakwe gaite jökrä. Akwa kukwe ütiätebätä Jehová täbe ja tare nika tuenmetre nakainkä. Kukwe meden medenbätä ye mikai gare Kukwe ja tötikara 8 yekänti. Mäkwe ñäkä 2 Pedro 2:9 aune 3:7, 13 yebätä.

5. ¿Ni raba nökrö ño Ngöbö ken?

Jehovata ni tuenmetre nökrö ja ken orasion yebiti. Niara töita ni itire itirebätä (Salmo 65:2; 145:18). Ne madakäre, tä juto biare ngite juankäre ta nibiti, bätä nita ja di ngwen niara mike täte akwa ruäre ngwane ni ñaka tä nuainne kwin ye tuin ie. Ye medenbätä, ni ngite akwa ni raba nemen ja ketamuko kwe. Mäkwe ñäkä Salmo 103:12-14 aune Santiago 4:8 yebätä.

Ngöbökwe ja nire biani nie, ye medenbätä ni rabadre niara tarere ni jökräbiti ta (Marcos 12:30). Nikwe Ngöbö mikadre gare jai aune kukwei mikadre täte yebiti bämikai nita niara tarere. Nikwe nuaindre ye erere angwane nikwe ja mäkäi bäri kwin ben. Mäkwe ñäkä 1 Timoteo 2:4 aune 1 Juan 5:3 yebätä.