Nitre kä tibienbätä käkwe Biblia tikabare, ¿se ñobätä kädekata “Ngöbö Kukwei”? (1 Tesalonicenses 2:13). ¿Ngöbökwe ja kukwei mikani gare ño nitre ruäre ie?