Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 3

¿Erametre kukwe kwin Bibliabätä ye kite Ngöbökri?

¿Erametre kukwe kwin Bibliabätä ye kite Ngöbökri?

1. ¿Nirekwe Biblia sribebare?

Nikwe nünain kärekäre Kä tibienbätä ye kukwe kwin tä mikani Bibliabätä (Salmo 37:29). Biblia yebätä tärä 66 tä ükaninte, aune Ngöbökwe nitre 40 niara mikaka täte metre dianinkä kukwe tikakäre. Tärä ketarike kena ye Moisés tikani kä 3,500 nikanina ta yete, tärä mrä ye apóstol Juan tikani kä 1,900 nikanina ta yete. Kukwe nieta Bibliakwe ye kite Ngöbökri. Niara blitabare üai deme yebiti nitre Biblia tikaka yebe (2 Samuel 23:2). Nitre ye Ngöbö töi tikabare, aune niaratre ñaka ja töi tikabare. Ye medenbätä, Jehová Biblia sribebare. Mäkwe ñäkä 2 Timoteo 3:16 aune 2 Pedro 1:20, 21 yebätä.

Video ¿Nirekwe Biblia sribebare? mikadre ñärärä.

2. Biblia tä kukwe metre niere, ¿ye ñobätä ni rabadre tö ngwen ie?

Ñobätä ñan aune Biblia ye kite Ngöbökri. Aune ye gare metre nie, ñobätä ñan aune dre rabai bare ja känenkäre ye mikata gare metre kwe, ye erere ni känebätä ñaka raba nuainne (Josué 23:14). Ngöbö dite krubäte aibe raba ye nuainne. Mäkwe ñäkä Isaías 42:9 aune 46:10 yebätä.

Tärä ye kite Ngöbökri, ye medenbätä ütiäte krubäte. Biblia ye kwitanina kukwe jene jenebiti aune döräibarera kwati krubäte. Biblia ye tärä kirabe akwa tä kukwe metre mike gare jondron sribebare yebätä. Ne madakäre nitre 40 jene jene Biblia tikabare ye ñaka kukwe kwitani jene. * Kukwe jökrä tä tikani Bibliabätä ye tä mike gare ni tare Ngöbökwe aune kä nengwane tärä ye die täbe nitre töi kwitakäre. Ye medenbätä, nitre kwati krubäte ie gare metre Biblia ye Ngöbö Kukwei. Mäkwe ñäkä 1 Tesalonicenses 2:13 yebätä.

Video Biblia tä kukwe metre niere, ¿ye ñobätä ni rabadre tö ngwen ie? mikadre ñärärä.

 3. ¿Biblia tä blite drebätä?

Kukwe kwin yebätä Biblia tä blite. Ngöbökwe kukwe kwin nuaindi ni kä tibienbätä kräke ye kädrieta kwe. Ni sribebare kena yekän kä bä nuäre ye nianinte aune kä ükaiteta ño bä nuäre ye mikata gare kwe arato. Mäkwe ñäkä Apocalipsis 21:4, 5 yebätä.

Ngöbö Kukwei yete kukwe ükaninte, kukwe ja jie ngwankäre aune mäträkäre ye tä mikani. Arato Jehová tä ni kä nebätä mike tuin ño jai ye tä niere nie, ye köböire niara ño ye nüke gare nie. Ye medenbätä, Biblia tä ni dimike niara mike gare jai. Ne madakäre, ño ni raba nemen ja ketamuko kwe ye tä driere nie. Mäkwe ñäkä Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23, aune 4:8 yebätä.

4. ¿Dre raba ni dimike Biblia mike nüke gare jai?

Kukwe Bibliabätä ye mikakäre gare kwin, Jesús nämene ñäke bersikulo yebätä biti nämene kukwe ye mike gare. Täräkwata ne tä nuainne ye erere arato, tä ni dimike kukwe drieta Bibliakwe ye mike nüke gare bäri kwin jai. Mäkwe ñäkä Lucas 24:27, 45 yebätä.

Kukwe kwin tä Ngöbökwe ni kräke ye mä törbai mikai gare bäri jai ye gare kwin nunye. Akwa, nitre ruäre kräke kukwe ye ñaka ütiäte, aune nitre mada abokän ñaka töta nemen kukwe ye kädriemana jabe. Mäkwe ñaka nitre ye kwrere tuanmetre ja di ngwen nekä. Biblia tä niere, nire nire käkwe Ngöbö mikai gare jai ye nünain kärekäre. Mäkwe ñäkä Juan 17:3 yebätä.

 

^ párr. 3 Mäkwe tärä La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? ye mika ñärärä.