Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ngöböta kukwe kwin mike gare nie

 KUKWE JA TÖTIKARA 6

¿Kukwe kwin tärä nitre krütanina ye kräke?

¿Kukwe kwin tärä nitre krütanina ye kräke?

1. ¿Kukwe kwin tärä nitre krütanina ye kräke?

Bati, Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane, ja ketamuko kwe Lázaro krütani. Niara ye nämene Betania, juta Jerusalén ye ken. Jesús nükani ye ngwane Lázaro ye krütanina köbö köböbokära. Marta bätä María, Lázaro ngwai, yebe Jesús nikani dobobiti, ye bitikäre nitre kwati nükani siba. Jesukwe Lázaro ganinkröta ye ngwane, ¿ja namani ruin ño María bätä Marta yei raba ruin mäi? Mäkwe ñäkä Juan 11:21-24, 38-44 yebätä.

Kukwe kwin keta kabre mikata gare Bibliakwe ye ngätäite nitre krütanina gaikröta ye kädrieta. Jehovakwe nitre krütanina ye gaikröta nünankäre Kä tibienbätä tä käbämike ye namani gare Marta ie. Mäkwe ñäkä Job 14:14, 15 yebätä.

2. ¿Nitre krütanina ye tä ño?

Ngöbökwe niebare Adán ie: “Dobo dätebare mare, aisete ma rikwitadita dobore” (GÉNESIS 3:19, JK)

Ni kä tibienbätä ye sribebare “dobo” yebiti (Génesis 2:7; 3:19, JK). Ni ngrabare ñaka üaire. Ni ne abokän nire metre, aune nita krüte ye bitikäre ni ñaka tä nemente nire. Ni jisai ñaka tä nemen sribire ye ngwane dreta ni töite ye tä nekä jökrä. Nitre krütanina ye töi ñaka niena aune ñaka ja tare nike. Ye medenbätä, Lázaro ganinkröta ye ngwane dre namani barebätä ye ñaka niebare kwe. Mäkwe ñäkä Eclesiastés 9:5, 6, 10 yebätä.

Nitre tä krüte ye ngwane Ngöböta ngwen ja tare nike kä ñukwäre yekänti nitre ruäre tä nütüre, akwa ye ñaka metre. Nibira  gare nie, nitre tä krüte ye töi ñaka niena jire chi. Ye medenbätä ja tare nikata kä ñukwäre te drieta ye ñaka metre aune tä Jehová bä mike käme, niara ni mada ngwandre ja tare nike kä ñukwäre te ye abokän tuin käme ie. Mäkwe ñäkä Jeremías 7:31 yebätä.

3. ¿Blita raba nitre krütanina yebe?

Nitre krütanina ñaka raba blite aune ñaka raba ni kukwe nuin (Salmo 115:17). Akwa, angeletre ruäre käme raba blite nitre ben aune raba ja bämike ni krütanina ye bä kwrere (2 Pedro 2:4). Ye medenbätä, ni törbadre blitai ni krütanina yebe ye tuin käme krubäte Jehovai. Mäkwe ñäkä Deuteronomio 18:10, 11 yebätä.

4. ¿Nire nire gaikröta?

Nitre kwati krubäte krütanina ye rükaita nire nünankäre Kä tibienbätä. Nitre ruäre käkwe jondron käme nuainbare aune Jehová ñaka namani gare ie ye gaikröta arato. Mäkwe ñäkä Lucas 23:43 aune Hechos 24:15 yebätä.

Nitre gaikröta yei kukwe metre Ngöböbätä rabai gare, rabai tödeke Jesús ie aune mike täte (Apocalipsis 20:11-13). Ye erere nuaindi kwetre angwane kä rabai juto niaratre yebätä nünankäre kärekäre Kä tibienbätä. Mäkwe ñäkä Juan 5:28, 29 yebätä.

5. ¿Nitre gaikröta ye tä dre driere nie Jehová yebätä?

Nitre gaikröta ye tä mike gare Jehovakwe ni tare aune kukwe kwin nuain ñaka bä ni kräke akwa nuainta kwe ni kräke. Ngöbökwe Monsoi juani ja nire bien ni ütiäre ye köböire kukwe kwin ye tä ja känenkäre ni kräke. ¿Nitre gaikröta ye ngwane mä tö nire tuaita? Mäkwe ñäkä Juan 3:16 aune Romanos 6:23 yebätä.