Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 9

¿Ni ja mräkäre raba nüne ño kä jutobiti?

¿Ni ja mräkäre raba nüne ño kä jutobiti?

1. ¿Ñobätä ni rabadre ja mike gure metre kukwe ükaninte gobrankwe ye ererebätä?

Jehová, Ngöbö kä juto bökänkä yekri kukwe kwin keta kabre ye kite, niara tö ni ja mräkäre tuai nüne kä jutobiti (1 Timoteo 1:11). Niarakwe ja mika gure metre ye ükaninte. Ja mikata gure metre kukwe ükaninte gobrankwe ye ererebätä angwane, nitre nibu gure metre jabe raba monso ngübare kwin aune raba nüne kä jutobiti mräkätre yebe. Ja mika gure kräke kukwe ükaninte ye ererebätä nitre kristiano rabadre ja mikata gure metre ye ükete täräkwatabätä. Mäkwe ñäkä Lucas 2:1, 4, 5 yebätä.

Ni brare aune meri tä ja mike gure metre ye nünandre käre jabe ie Ngöbö tö. Ni brare aune meri tä gure metre jabe ye rabadre ja ngwen metre jai kwärikwäri ie Jehová tö (Hebreos 13:4). Nitre gure tä ja tuenmetre ye tuin käme ie (Malaquías 2:16). Akwa, ni gure muko tä nemen gore ni madabe ye aibe ngwane, raba ja tuenmetre biti ja miketa gure ni madabe nieta kwe. Mäkwe ñäkä Mateo 19:3-6, 9 yebätä.

2. ¿Ni brare aune meri gure rabadre ja mike tuin ño jai kwärikwäri?

Jehovakwe ni brare aune meri sribebare ne kwe rabadre ja dimike kwärikwäri (Génesis 2:18). Ni brare mikani ji dokwä ngwanka käne, ye medenbätä rabadre ja töi mike käne mräkätre tä dre ribere jai ye bien ie aune rabadre kukwe Ngöbökwe driere ietre. Arato, muko tare kwe yebätä rabadre ja di ngwen jondron nuainne kräke. Ni brare aune meri gure metre ye rabadre ja tarere aune ja mike ütiäte jai kwärikwäri. Niaratre nibu därebare ngite, ye medenbätä rabadre ngite juen ta jabiti ne kwe nünandre kä jutobiti kwetre jabe. Mäkwe ñäkä Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33 aune 1 Pedro 3:7 yebätä.

 3. Nitre gure ñaka tädre nüne kwin jabe, ¿yebätä rabadre ja tuenmetre?

Nitre gure ñaka tädre nüne kwin jabe ye ngwane rabadre ja di ngwen ja tare yebiti blite jabe (1 Corintios 13:4, 5). Nitre gure ñaka tädre nüne kwin jabe ye ngwane rabadre ja denkä mento ne kwe kukwe ye rabadre ükaninte ietre Biblia ñaka niere. Mäkwe ñäkä 1 Corintios 7:10-13 yebätä.

4. ¿Ngöbö tö drei monsotre kräke?

Jehová tö monsotre tuai nüne kä jutobiti. Ye medenbätä niaratre ja ngwandre ño tädre bati ngwane, ye niara tä driere ietre. Monsotre rabadre ja kite rün aune meye ie kukwe gare krubäte aune dre nuain gare ie yebätä (Colosenses 3:20). Ne madakäre, sribita niara aune Monsoi kwe kräke ye tä kä mike juto nibätä, ye rabadre monsotre yekwe arato ie niara tö. Mäkwe ñäkä Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15 aune 21:15, 16 yebätä.

5. ¿Nitre rüne dre nuaindre ne kwe kä rabadre juto monsoitre yebätä?

Nitre rüne rabadre monso kwe buke, ju, aune dän bien ietre (1 Timoteo 5:8). Akwa ñaka rabadre ye aibe nuainne kräketre. Niaratre rabadre ja ngwen Ngöbö erere aune tarere ye driedre kwetre ie arato (Efesios 6:4). Nitre rüne tä Ngöbö tarere angwane, monsoitre töi rabai ye erere arato. Monsotre tötikadre Ngöbö kukwei yebiti ye raba töi ükete töbikakäre kwin. Mäkwe ñäkä Deuteronomio 6:4-7 aune Proverbios 22:6 yebätä.

Monsotre dimikadre aune tätre jondron kwin nuainne ye ngwane kwin niedre ietre ye niaratre tätre ribere jai. Ruäre ngwane monsotre töi ükadrete aune mäträdrebätä, ne kwe ñaka rabadre kukwe tare mike nemen bare jabätä (Proverbios 22:15). Akwa, ñaka mäträdre ja dibitibätä aune ñaka kwata metadre nierara. Mäkwe ñäkä Colosenses 3:21 yebätä.

Nitre testiko Jehovakwe tärä keta kabre sribebare metrere nitre rüne aune monsotre kräke. Kukwe kädrieta tärä yebätä ye jökrä tä dianinkä Bibliabätä. Mäkwe ñäkä Salmo 19:7, 11 yebätä.