Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 15

¿Ñobätä mäkwe ja tötikadre jankunu Bibliabätä?

¿Ñobätä mäkwe ja tötikadre jankunu Bibliabätä?

1. ¿Mäkwe ja tötikai jankunu Bibliabätä ye mä dimikai ño?

Erametre, kukwe drieta Bibliakwe nibira gare mäi ye käkwe mä töi miri bäri Jehová tarere. Akwa ütiäte krubäte ja tare ye mikadre nirien jankunu (1 Pedro 2:2). Mäkwe ja tötikai Bibliabätä rökrakäre bäri Jehová ken, ye aibe köböire ja nire kärekäre ie mätä tö ngwen ye rabai mäkwe. Mäkwe ñäkä Juan 17:3 aune Judas 21 yebätä.

Mä ja tötikai bäri Ngöböbätä angwane, tödeka mäkwe rabai dite aune yebiti mä rabai kämike juto niarabätä (Hebreos 11:1, 6). Tödeka ye tä ni töi mike ja töi kwite kukwe käme yebätä aune ja töi mike kukwe kwin nuainne. Mäkwe ñäkä Hechos 3:19 yebätä.

2. ¿Mä raba nitre mada dimike ño?

Mä raba ja mäke kwin Jehovabe

Ni jökrä töta nemen kukwe kwin mikai gare, ye medenbätä kukwe kwin nemen gare mäi ye mä törbai mikai gare ni madai arato. Mä täi ja tötike jankunu Bibliabätä angwane, kukwe drie rabai gare Biblia yebiti mäi, ye köböire mä rabai blite Jehovabätä aune kukwe kwin tä niarakwe ni kä tibienbätä kräke yebätä. Mäkwe ñäkä Romanos 10:13-15 yebätä.

Käne mä raba blite mä mräkätre aune ja ketamuko mäkwe yebe. Akwa, mäkwe ja töi mika jäme aune niaratre mika ütiäte jai. Niaratre tä kukwe mike täte ye ñaka metre mäkwe ñan nie ietre, ñakare aune Ngöböta jondron käbämike yebätä mäkwe blita bentre. Mäkwe ja ngwandi ño ye käkwe niaratre töi kwitai bäri kukwe niedi mäkwe ye kräke, ye mäkwe ñaka käi kwitaka jabiti. Mäkwe ñäkä 2 Timoteo 2:24, 25 yebätä.

3. ¿Mä raba ja mäke ño Ngöböbe?

Mäkwe ja tötikai jankunu Bibliabätä angwane mä ririai kukwe ja üaire yebiti aune mä rabai ja mäke bäri kwin Jehovabe.  Mä rabai Ngöbö monsoitre ye ngätäite arato. Mäkwe ñäkä 2 Corintios 6:18 yebätä.

4. ¿Dre käkwe mä dimikai nirien jankunu ja üaire?

Mäkwe ja tötika jankunu Ngöbö Kukwei yebätä (Hebreos 5:13, 14). Ni testiko Jehovakwe käkwe mä tötikadre Bibliabätä tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebiti ye mäkwe kärä ietre. Mäkwe ja tötikai bäri ye ngwane bäri mäkwe nünain kä jutobiti. Mäkwe ñäkä Salmo 1:1-3 aune 73:27, 28 yebätä.

Kukwe kwin tä Bibliabätä ye kite Jehová, Ngöbö kä juto bökänkä yekri, ye mäkwe ngwan törö jai aune nitre mikaka täte metre yebe mäkwe ja ükaikrö angwane, mä rökrai niara ken (Hebreos 10:24, 25). Mäkwe ja di tätebiti Jehová töi ye nuaindi angwane, ja nire metre rabai mäkwe ye abokän: ja nire kärekäre. Erametre, bäri kwin mä rabadre nökrö Ngöbö ken. Mäkwe ñäkä 1 Timoteo 1:11 aune 6:19 yebätä.