Känändre nekänti

Indice yete känändre

 Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

 Impresion de mayo de 2018

Ngabere (fg-NGB)

 

Täräkwata ne rürübäin ñakare. Täräkwata sribeta nebiti ni kä jökräbiti tibien tötikata Bibliabätä aune ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta.

Mä törba ngwian biain angwane, mäkwe www.jw.org mika ñärärä.

Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani hebreore ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tikani inglere kukwe kä nengwane yebiti. Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani griekore ye dianinkä Biblia Kukwe Kuin Ngöbökwe yebätä. JK ye Biblia Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena. TNM ye Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.

Jondron üai bianka:

Página 6, kuini: kukwe Ngöbökwe kwani Mar Muerto yete: Shrine of the Book, Photo © The Israel Museum (Jerusalén); página 6, te ruäre aune página 32, kuini kise ruinkri: códice griego: The Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsimile (1909) yekwe, Tärä ükakröta käi Gran Bretaña ye biani; página 16: Hitler: U.S National Archives käkwe üai dianinkä