Ngöböta kukwe kwin mike gare nie

¿Ngöböta kukwe meden kwin mike gare nie? ¿Ñobätä nikwe mikadre era jai? Kukwe ngwantarita käre Bibliabätä ye täräkwata ne tä mike gare.

Ja tötikadre ño kwin täräkwata nebiti

Täräkwata ne mä dimikai ja tötike Ngöbö Kukwei, Biblia yebätä. Mäkwe bersikulo ye känändre ño Biblia mäkwe yebätä ye mäkwe mika gare jai.

¿Kukwe meden kwin tä ni kräke?

Ngöbö tö kukwe meden kwin niedi nie ye mäkwe mika gare jai, ñobätä ütiäte krubäte, aune nikwe dre nuaindre.

¿Nire abokän Ngöbö?

¿Ngöbö ye kä tärä? ¿Ngöbö töita nibätä?

¿Erametre kukwe kwin Bibliabätä ye kite Ngöbökri?

Biblia tä kukwe metre niere, ¿ye ñobätä ni rabadre tö ngwen ie?

¿Nire abokän Jesukristo?

Ñobätä Jesús krütani, ni kökataridre ye dre gärätä, aune Jesús tä dre nuainne kä nengwane ye mäkwe mika gare jai.

¿Ngöbö töita ño Kä tibien kräke?

Ngöbökwe kä tibien sribebare Biblia tä mike gare, ja tare nika ye diainkä ñongwane, dre rabai bare ja känenkäre kä tibienbätä aune nitre käkwe nünain yete yebätä ye mikata gare.

¿Kukwe kwin tärä nitre krütanina ye kräke?

¿Nitre krütanina ye tä ño? ¿Ni mräkätre tare nikwe krütani ye nikwe tuaita?

¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe?

¿Nireta Reire Gobran Ngöbökwe yete, aune Gobran ye käkwe dre nuaindi?

¿Ñobätä Ngöböta kukwe käme aune ja tare nika tuenmetre nakainkä?

¿Ñokänti kukwe käme ye nükani, aune ñobätä Ngöböta tuenmetre nakainkä jankunu? ¿Ja tare nikata ye diainkä raba ruin mäi?

¿Ni ja mräkäre raba nüne ño kä jutobiti?

Jehová, Ngöbö kä jutobätä, tö nitre ja mräkäre tuai nüne kä jutobiti. Biblia tä kukwe kwin niere nitre brare aune meri gure kräke, nitre rüne aune meyere, bätä monsotre kräke ye mäkwe mika gare jai.

¿Nitre meden tä kukwe metre driere Ngöböbätä ye ñokänti raba nemen gare nie?

¿Kukwe keteitibe aibe metre? Kukwe ketarike tä kukwe metre ye mike gare ye mäkwe mika gare jai.

¿Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre ye tä ni dimike ño?

Ñobätä nita kukwe ja jie ngwankäre ribere jai ye Jesukwe mikani gare aune kukwe ketebu ja jie ngwankäre abokän bäri ütiäte ye mikani gare kwe.

¿Ni raba nökrö ño Ngöbö ken?

Ngöbö tä orasion jökrä kukwe nuin o ñakare, nikwe oradre ño, aune nikwe dre mada nuaindre rökrakäre Ngöbö ken ye mäkwe mika gare jai.

¿Nitre kukwe ngwarbe driekä Ngöböbätä yebätä dre rabai bare drieta Bibliakwe?

¿Ja känenkäre nitre kä jökräbiti tibien rabai keteitibe Ngöbö itibe erametre ye mike täte?

¿Ñobätä nitre Ngöbö mikaka täte ye tädre ükaninte?

Ñobätä aune ño nitre kristiano erametre ye tä ükaninte ye Biblia tä mike gare nie.

¿Ñobätä mäkwe ja tötikadre jankunu Bibliabätä?

¿Ngöbö aune Kuwe kwe ye gare mäi angwane mä raba ni mada dimike ño? ¿Mä raba ja mäke ño Ngöböbe?