Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

Küdreta akwle jabätä ye tuanmetre raba ño

Küdreta akwle jabätä ye tuanmetre raba ño

Küdreta akwle jabätä ye ñaka ni mike kwin ja üairebiti, ñobätä ñan aune tä ni töi mike ja aibebätä aune tä ni töi juen ngwarbe. * Nire nire tä nuainne ye raba ni mada mike tuin jerekäbe küdrekäre jai ne kwe ja rabadre ruin kwin ie. Erametre, ni nemen jabe ye ñan nuainta ja tareta bökän ye aibätä, ñakare aune ja rabadre ruin kwin yekäre nuainta ye erere nemen tuin ni yei. Akwa jata nemen ruin kwin jötrö. Ne madakäre, “nitre ñaka gure metre nemen jabe, jondron kämekäme nuainta, ni tö rababätä krubäte ni madabe”  ye dianka ñaka raba ja töite küdreta akwle jabätä yebiti; ñakare aune tä ni töi mike bäri nuainbätä (Colosenses 3:5TNM).

Apóstol Pablo tikabare: “Kukwe ne käbämikani nie ja mräkätre, ye medenbätä, kukwe käme tä ni ngrabare bätä ni töite ye nikwe bätädrete ja mikakäre deme Ngöbö ngwärekri” (2 Corintios 7:1, TNM). Ja ngwandre kwin nieta nete ye ñaka nemen nuäre nitre ruäre kräke; akwa ñaka ja di ngwandre nekä kwetre, ñobätä ñan aune Jehová tä “biarebe ja mika ngite ye juankäre ta” aune ni dimikakäre (Salmo 86:5; Lucas 11:9-13). Ruäre ngwane niaratre raba kukwe ye nuainnenta, akwa töbikadre kwin kwetre, ñodre, ja rabadre ruin ngite ietre aune ja di ngwandre kwetre kukwe ye tuenmetre. “Ngöbö bäri kri ni brukwä ngwä, aune jondron jökrä gare niara ie” ye nikwe ngwandre törö käre jai (1 Juan 3:20, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte). Tä ni mike ñärärä ye ngwane, nita ja mike ngite ye ñan ai mikata ñärärä kwe, ñakare aune ni töita ño ye mikata ñärärä kwe. Ni ño ye gare kwin ie, yebätä nita ngite juamana ta jabiti ie töi bökänbiti angwane tä ni mike tuin bobre jai. Yebätä, käre nikwe oradre ie töi bökänbiti aune töi bobrebiti, monso kia tä ja di kärere rünye ye kwrere. Erametre, Jehová raba ni töi ye miketa kwin (Salmo 51:1-12, 17; Isaías 1:18). Akwa, oradre ye ñan ngörä; ñakare aune nita dre ribere orasionte ye erere nuaindre aune ja töi mikadre kwatibe ñaka jondron blo nuainne, ñodre nitre üai butiere bämikata bätäkä ngwarbe ye ñaka tuadre jire aune ñaka ja ketadre nitre blo yebe. *

Küdreta akwle jabätä ye ñaka rabadre nuäre tuandremetre ni kräke angwane, ni rabadre blite ni rün (o ni meye) kristiano yebe o blitadre ja mräkä (o ja ngwai) niena ünä kukwe  ja üairebiti aune töita ni dimikabätä yebe (Proverbios 1:8, 9; 1 Tesalonicenses 5:14; Tito 2:3-5). *

^ párr. 1 Küdreta akwle jabätä ye abokän ja tarei yebätä kise mikata o nuata bati bobu, metrere nitre tä nuainne ne kwe ñöi ribiandrete aune ja rabadre ruin kwin ietre yekäre.

^ párr. 1 Nitre kwati tä computadora ye mikekä tuin mräkätre jökrä ie yekänti, ye köböire ñaka jondron käme känene te. Nitre mada tä filtro ye mike te, ne kwe jondron kämekäme ye ñaka mikadre tuare computadora yete. Akwa, jondron ye ñaka raba ni kriemike täte kukwe blo yebätä ye ngwandre törö jai.

^ párr. 2 Küdreta akwle jabätä ye tuanmetre raba ño mikakäre gare bäri jai, tärä “Los jóvenes preguntan... ¿Cómo puedo superar este hábito?”, ¡Despertad! noviembre 2006, aune Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas, vol. 1, pág. 178-182 ye mikadre ñärärä.