Känändre nekänti

Indice yete känändre

 Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Jondron üai bianka:

▪ Página 154: Mixa/age fotostock

▪ Página 231: © bilderlounge/Tips RF/age fotostock

Tärä ne rürübäin ñakare. Tärä sribeta nebiti ni kä jökräbiti tibien tötikata Bibliabätä aune ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta.

Mä törba ngwian biain angwane, mäkwe www.jw.org mika ñärärä.

Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani griegore ye dianinkä Biblia Kukwe Kuin Ngöbökwe yebätä. Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani hebreore ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tikani inglere kukwe kä nengwane yebiti (TNM).

Impresión de junio de 2016

Ngabere (lv-NGB)