Känändre nekänti

Indice yete känändre

“Munkwe Ngöbö taredre jankunu”

Tärä ne käkwe mä dimikai kukwe nieta Bibliabätä ja jie ngwankäre ye erere nuainne ne kwe mäkwe Ngöbö taredre jankunu.

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

Jesús Rün kwe tarebare, ye erere nitre jökrä kätä Jehová tarere ye rabadre ja ngwen ie Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä testiko Jehovakwe tö.

KAPITULO 1

“Ngöbö tareta ye abokän ne gärätä”

Ngöbö tare mäkwe ye mä raba bämike ño ye Biblia tä mike gare kukwe nuärebiti.

KAPITULO 2

Ja töi ngübadre kwin ye ütiäte krubäte

¿Ni töi ñaka kwin Ngöbö okwäkänti ye raba ni töi mike jäme?

KAPITULO 3

Nitre tareta Ngöbökwe ye nikwe taredre

Jehová ñaka ni jökrä denkä ja ketamukore, ye erere nikwe nuaindre.

KAPITULO 4

¿Ñobätä nitre ji ngwanka mikadre täte?

Ngöböta ribere nie nikwe ni mada mikadre täte kukwe ketamä känti ye mikata gare Bibliabätä.

KAPITULO 5

Ñaka ja mikadre nitre kä nebätä yekri ye dre gärätä

Nikwe ñaka ja mikadre nitre kä nebätä yekri yekäre, kukwe ketarike raba ni dimike.

KAPITULO 6

Ñokänti jondron kwin dian raba jai ja näkwitara

Kukwe ketamä ngwantarita abokän mä dimikai jondron kwin ja näkwitara den ja käne.

KAPITULO 7

¿Nita ja nire ye mike tuin ütiäte jai Ngöbö erere?

¿Ñaka ni mada kämikadre akwa ni raba nemen ngite arato ni mada dokwäre?

KAPITULO 8

Nitre ja sribere kwin ye tare Ngöbökwe

Biblia raba mä dimike jondron meden raba mä mike käme Ngöbö okwäkänti ye ñaka nuainne.

KAPITULO 9

“Nitre ñaka gure metre nemen jabe ye erere munkwe ñaka nuain”

Kä kwatire nitre kristiano kwati tä ja mike ngite ni madabe. ¿Mäkwe dre nuaindre ne kwe mä ñaka rabadre kö okwä yete?

KAPITULO 10

Ja mäkäte: Ngöbö ni tarekä käkwe ükaninte

Mä raba dre nuainne ja ükatekäre ja mika gure kräke? Mä niena gure angwane, ¿mä raba dre nuainne ne kwe munkwe nuadre raire jabe?

KAPITULO 11

“Ja mika gure metre ye mikadre ütiäte jai”

Kukwe keta ti mä raba ngwentari jai abokän raba mun dimike.

KAPITULO 12

Käre nikwe kukwe kwin niedre ni mada dimikakäre

Kukwe nieta nikwe ye raba ni mada dimike o di gainkä. Ñokäre Ngöbökwe ni kukwei mikani ye ererebätä mäkwe blitadre.

KAPITULO 13

¿Fiesta meden meden ñaka tuin kwin Ngöböi?

Fiesta aune köbö meden mikata täte abokän ñaka tuin kwin Ngöböi.

KAPITULO 14

Ja ngwandre metre kukwe jökrä känti

Kukwe mada tärä keteiti abokän nikwe nuaindre ja ngwandre metre ni madai ye känenkri.

KAPITULO 15

“Sribidre ja dibiti ye köböire jondron kwin” raba nemen ño nikwe

Kukwe keta rike ütiäte ngwantarita ye raba mike gare mäi sribi mäkwe ye kwin o ñakare.

KAPITULO 16

Nikwe ja mikadre Diablu aune kukwe nuainta kwe ye rüere

Satana dite ye gare nie akwa nikwe ñaka ja töibikadre. ¿Ñobätä?

KAPITULO 17

“Munkwe ja di ngwan tödeka deme munkwe ye mikakäre dite”

Kukwe ketamä raba mä dimike tödeka mäkwe mike dite Ngöbö tarekäre jankunu.

APÉNDICE

Ni kitaninkä kukwebätä ye mikadre tuin ño jai

¿Ni kitaninkä kukwebätä yebe ñaka ja ketadre jire?

APÉNDICE

¿Ñongwane ja dokwä jue mikadre, aune ñobätä?

Kukwe ketamä kädrieta Bibliabätä abokän raba mä dimike kukwe ye mike gare jai.

APÉNDICE

Bandera saludata, tärä kitata (ja kitakata) aune sribi ruäre nuainta gobran kräke

¿Kukwe nebätä ni töi rabadre jäme yekäre kukwe Bibliabätä meden raba ni dimike?

APÉNDICE

Däri diankata chi aune doctor tä operación nuainne

Kukwe ruäre nuäre mäkwe nuaindre blitakäre doctor ben.

APÉNDICE

Küdreta akwle jabätä ye tuanmetre raba ño

Küdreta akwle jabätä ye tuanmetre raba ño

APÉNDICE

¿Biblia tä dre niere ja tuanmetreta aune ja diankata mento yebätä?

Biblia tä niere erere, ¿ñongwane nitre käkwe ja tuanimetre ye raba ja mäketeta ni madabe?

APÉNDICE

Sribi o ngwian yebätä ni rikwitadre jabätä angwane ükadrete ño

¿Ni kristiano raba mräkä mada kukwebätä ngwena gobran ngwärekri?