Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 8

¿Jesukwe ja nire biani ni ütiäre ye mäkwe mikadre tuin ño jai?

¿Jesukwe ja nire biani ni ütiäre ye mäkwe mikadre tuin ño jai?

Jesús ja nire biani murie ketadre ne kwe ni rabadre nüne kärekäre (Juan 3:16)

Jesús murie ketani ye bitikäre kä nikani köbömä ta angwane, meritre ruäre nikani doboi mikani yekänti aune niara ñaka kwani ietre. Jehovakwe Jesús ganinkröta.

Ye bitikäre Jesukwe ja mikani tuare nitre apóstol ie.

Jän, Jehovakwe Jesús ganinkröta ni üaire dite kwrere aune ñaka krütaita jire. Nitre ja tötikaka Jesukwe käkwe niara tuani niken kä kwinbiti.

 Ngöbökwe Jesús ganinkröta aune mikani Reire kwe Gobran Niarakwe yete (Daniel 7:13, 14)

Jesukwe ja nire biani ni kä tibienbätä ye kökatarikäre (Mateo 20:28). Ni kökataribare ye köböire, Ngöböta nüna kärekäre käbämike nie.

Jehovakwe Jesús kädekani Reire gobrankäre kä tibienbätä. Nitre 144.000 Ngöbö mikaka metre täte kä tibienbätä gaikröta nünankäre kä kwinbiti niara yebe. Jesús bätä nitre 144.000 ye Gobran Ngöbökwe kä kwinbiti. Gobran ye kwin metre (Apocalipsis 14:1-3).

Gobran Ngöbökwe käkwe kä tibien ne kwitai bä nuäre. Rü, ni kukwe tare nuainkä ni madabätä, nüna bobre aune mrönika ñaka rabai jire. Nitre käkwe nünain kä jutobiti (Salmo 145:16).