Täräkwata ne rürübäin ñakare. Täräkwata sribeta nebiti ni kä jökräbiti tibien tötikata Bibliabätä aune ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta.

Mä törba ngwian biain angwane, mäkwe www.jw.org mika ñärärä.

Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani griekore ye dianinkä Biblia Kukwe Kuin Ngöbökwe yebätä. Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani hebreore ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tikani inglere kukwe kä nengwane yebiti (TNM).

Impresión de noviembre de 2016

Ngabere (ll-NGB)

© 2011 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA