Känändre nekänti

Indice yete känändre

Mäkwe Ngöbö mika täte aune mäkwe nünain kärekäre

Ni ni sribekä ye tö ni jie ngwain, ni kriemikai aune kukwe kwin mike nemen bare nibätä.

Kukwe kena

Ni tare Ngöbökwe, yebätä tä ni tötike nünankäre bäri kwin.

¿Ñobätä ni rabadre Ngöbö mike täte?

Mäkwe dre nuaindre Ngöbö mikakäre täte aune nire raba mä dimike ye mike gare jai.

¿Nire abokän Ngöbö metre?

Kädekata ño aune töi ño ye mike gare jai.

¿Nüna nämene ño Kä Bä Nuäre yete?

Kukwe ye mikata gare kena Bibliabätä.

¿Ñü Kri ye kätä dre mike gare nie?

Ye ñaka kukwe kirabe mikata gare jerekäbe.

¿Nire abokän Jesús?

¿Ñobätä ütiäte krubäte nikwe ja kitadre niara yebätä?

¿Jesukwe ja nire biani ni ütiäre ye mäkwe mikadre tuin ño jai?

Jesús murie ketani ye köböire kukwe ketakabre kwin rabai nikwe.

¿Kä Bä Nuäre ye sribei ñongwane?

Kä rabaira braibe ye ngwane kukwe ruäre kwain nakenkä ye Biblia tä mike gare.

¿Nitre tä Ngöbö mike täte ye kräke dre kwin tä ja känenkäre?

Niara ñaka tö kukwe kwin ye juain ja bäreta.

¿Jehová tä ni kukwe nuin?

¿Dre drebätä ni raba blite ben?

¿Ño mä raba nüne kä jutobiti ni ja mräkäre ben?

Ni ni ja mräkäre sribekä ie mäträ gare bäri kwin.

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe Ngöbökwe ni kadre ngäbiti?

Kukwe ruäre niara ñan kain ngäbiti aune kukwe ruäre abokän tä kain ngäbiti.

¿Ño mä raba ja ngwen metre Jehovai?

Ni töita ja ngwanbätä metre Ngöböi ye ngwane ye käkwe ni dimikai kukwe den ja käne.