Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

“Mun rabadrera dirire ni mda mdaye” (Heb. 5:12). ¡Töbike! Jehová, ni dirikä bäri kwin kä kwinbiti aune kä tibienbätä tä ni nübaire kukwe meden meden gare nie niarabätä ye driere nitre madai. Kukwe metre Jehovakwe ye driedre ni mräkätre ie, konkrekasionte o kukwe drieta ye ngwane, ye sribi ütiäte krubäte aune tä mikani ni kisete. Akwa, ¿ñokänti ni raba dirire kwin?

Apóstol Pablo kukwe tikabare Timoteo ie ye raba kukwe ye mike gare nie: “Makwe ñäkä käre Ngöbö Kukweibtä [...]. Makwe Ngöbö Kukwei nie [...] amne makwe Ngöbö Kukwei diri”. Biti niebare kwe: “Ye erere makwe ja ngibia au ne ngwane, ni kwati ma kukwei nuaka abko Ngöbökwe dianditari siba mabe gwaire” (1 Tim. 4:13, 16). Kukwe drieta nikwe ye raba nitre mike kwäre. Ye medenbätä, ütiäte krubäte nikwe ja di ngwandre ñäke kwin täräbätä aune dirire kwin. Täräkwata ne käkwe mä dimikai ye erere nuainne. Täräkwata ne tä ükaninte ño ye ani mike gare ruäre jai.

Kukwe medenbätä blitata ye ererebätä texto Bibliabätä tä mikani ni jie ngwankäre o kukwe bämikakäre.

Jehová ye abokän “Ni [...] Tötikaka Bäri Kri” (Is. 30:20). Täräkwata ne köböire mä rabai ñäke bäri kwin täräbätä aune dirire kwin. Akwa ngwen törö jai, kukwe drieta nikwe ye kite Jehovakri aune Jehová ara tä kite nitre ngwena ja kokwäre (Juan 6:44). Aisete, käre mäkwe üai deme ye kärä Ngöböi. Käre mäkwe diri Kukwe Ngöbökwe yebiti. Mäkwe nitre töi mika Jehovabätä aune ñaka jabätä. Mäkwe ja di ngwan ne kwe nitre mä kukwe nuaka ye rabadre Jehová tarere.

Ngöbökwe mä nübaibare kukwe bäri ütiäte mike gare Kä jökräbiti tibien. “Ngöböta ja di bien” yei mäkwe tö ngwain angwane, rabai bare mäi ye gare metre nunye (1 Ped. 4:11).

Nun dirikä gwairebe mäbe,

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä