Ñäkädre kwin täräbätä aune diridre kwin

Täräkwata ne sribebare ni dimikakäre ñäke kwin täräbätä, blite aune dirire kwin nitre mada ngwärekri.

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

Kukwe bäri ütiäte mikadre gare Kä jökräbiti tibien ye nita driere.

KUKWE JA TÖTIKARA 1

Blita kömikadre kwin

Blita kömikadre kwin ye köböire kukwe kwin ketamä tä nemen bare.

KUKWE JA TÖTIKARA 2

Blitadre bängrabe

Blitadre bängrabe ye abokän blitadre bökän aune matadre kwin nitrebätä aune kukwe ye niaratre dimikadre kukwe ye kain ngäbiti.

KUKWE JA TÖTIKARA 3

Kukwe ngwandretari

Töbikadre kwin käne kukwe ngwantarikäre nitre dimikakäre aune töi mikakäre kukwe mike gare jai kukwe ütiätebätä.

KUKWE JA TÖTIKARA 4

Kukwe ütiäte niedre texto känenkri

Ñäkä jämi textobätä ye känenkri nitre töi mikadre kukwe yebätä.

KUKWE JA TÖTIKARA 5

Ñäkädre kwin täräbätä

Ñäkädre kwin täräbätä ye ütiäte krubäte kukwe Jehovakwe mikakäre gare.

KUKWE JA TÖTIKARA 6

Texto mikadre gare mrebe

Ñobätä ñäkätä textobätä ye mikadre gare kwin aune kukwe kädekateta ye tä kukwe mike gare ño ye niedre.

KUKWE JA TÖTIKARA 7

Kukwe metre yebiti diridre

Kukwe meden metre ye ütiäte krubäte nitre dimikakäre kukwe kwin mike gare jai.

KUKWE JA TÖTIKARA 8

Kukwe bämikadre dirikäre

Kukwe nuäre bämikadre ne kwe nitre törbadre kukwe mikai gare jai aune kukwe bäri ütiäte driedre ietre.

KUKWE JA TÖTIKARA 9

Dirikäre jondron bämikadre tuare

Kukwe ütiäte yekänti jondron bämikadre tuare ne kwe rükadre gare nuäre aune rabadre törö nitre ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 10

Ja kukwei kwitadre bä jene jene

Ja kukwei kwitadre bä jene jene ye abokän ja kukwei mikadre kri o chi aune blitadre jötrö o bätärekä ne kwe drebätä blitata ye rabadre gare kwin aune nitre törbadre kukwe ye mikai gare bäri jai.

KUKWE JA TÖTIKARA 11

Blitadre kä jutobiti

Blitadre kä jutobiti ye käkwe bämikai kukwe era ni kräke aune yekwe nitre töi mikai kukwe ye mike gare bäri jai.

KUKWE JA TÖTIKARA 12

Blitadre jäme

Blitadre ni madabe ye ngwane blitadre töi jämebiti. Ni töita nitrebätä ye bämikadre.

KUKWE JA TÖTIKARA 13

Kukwe mikadre ño täte ye driedre

Kukwe ye ütiäte nitre kräke aune mikadre ño täte kwetre ye niedre ietre.

KUKWE JA TÖTIKARA 14

Kukwe bäri ütiäte kädekadrete

Kukwe ütiäte ye tä kukwe mike gare ño aune ñokäre kukwe ye kädrieta ye mikadre gare kwin.

KUKWE JA TÖTIKARA 15

Kukwe metre ye ererebätä blitadre

Kukwe niedre ye metre ni kräke aune ye ütiäte nitre ni kukwe nuaka kräke ye bämikadre.

KUKWE JA TÖTIKARA 16

Blitadre kukwe kwin yebätä

Ñaka ja töi mikadre kukwe kri yebätä, ñakare aune kukwe ükadrete ño bätä kukwe meden raba nitre dimike yebätä blitadre. Nitre töi mikadre Kukwe kwin Ngöbökwe yebätä.

KUKWE JA TÖTIKARA 17

Blitadre mrebe

Blitadre mrebe. Nitre dimikadre kukwe nieta ye mike nüke gare jai. Kukwe bäri ütiäte ye kädekadrete.

KUKWE JA TÖTIKARA 18

Kukwe mikadre gare nitre dimikakäre

Nitre mikadre töbiketari aune kukwe mada ütiäte rükadre gare ietre yebätä ja rabadre ruin kwin ietre.

KUKWE JA TÖTIKARA 19

Kukwe mikadre nemen nitre brukwäte

Nitre dimikadre töbike aune ja töi mike Ngöbö bätä niara Kukwei Biblia ye tarere.

KUKWE JA TÖTIKARA 20

Kukwe kwin niedre mrä

Nitre ni kukwe nuaka rabadre kukwe kain ngäbiti aune mike täte yekäre kukwe kwin niedre mrä.

Ja kitakäre

Nikwe ja kitadre ñäke kwin täräbätä aune dirire kwin ye jatadre nemen bare kwin nie ngwane tikadre täräkwatabätä jai.