Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE NGWANTARITA 7

¿Nitre tä nemen jabe ye ti raba nuainne arato?

¿Nitre tä nemen jabe ye ti raba nuainne arato?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE

Mäkwe dre nuain nengwane ye erere kukwe rabai mä kisete ja känenkäre.

¿MÄKWE DRE NUAINDRE?

Töbike kukwe nebätä: Heather aune Mike krire sö krobura tätre niken basare jabe ja mikakäre gare jai, akwa Heather ie ñaka tuin kore, niara kräke kä nikanina raire ta. Mantre jetebe tätre kukwe juen jai kwärikwäri aune blite teléfono yebiti. Iti jämi blite täte ye känenkri nemena gare kwäräkri ie. Mike ie kä ñan kite nüke blitakäre jerekäbe, niara tönibi kukwe mada nuain.

Heather aune Mike tä niken basare ye ngwane tä ja kain kisebiti aune ruäre ngwane ja demaine. Heather ñaka törba jondron blo nuain, akwa Mike ja kukwei ötadre ie ye jürätäbätä. Tä blite Mike ben ye ngwane ja nemen ruin kwin aune ütiäte ie. Heather tä nütüre: “¿Dre jürä rabadre tibätä? Mike aune ti nun töita jabätä”.

Mä niena ünä ja kukwe muko känänkäre aune kukweta Heather nike erere tädre mä kisete angwane, ¿mäkwe dre nuaindre?

NÜNENKÄ AUNE TÖBIKE

Nitre gure metre ye aibe raba nemen jabe ye Ngöbökwe ükaninte kräketre. Nitre ñaka gure metre tä nemen jabe ye tä jondron ütiäte biani ie ye mike tuin ngwarbe jai. Dän bä nuäre biandre mäi yebiti mä rikadre jondron kämekäme sököte ye kwrere bämikata.

Mä rikadre mente kwin aune mäkwe ja kitadre timo angwane kukwe kri rabadre bare. Ye erere arato, Ngöbökwe kukwe ükaninte ye mä ñaka mikadre täte angwane kukwe kri raba nemen mä kisete. Ñodre, nitre ñaka gure metre tä nemen jabe ye niarata ñäkäire (1 Tesalonicenses 4:3).

¿Kukwe ye ñaka mikadre täte angwane dre rabai bare? Biblia tä niere: “Nita ja mike gure bati bati, ye abko ja mikata ngite ja ngrabare rüere au” (1 Corintios 6:18). ¿Kukwe ye dre gärätä?

 Ja tötikabare aune kukwe ngwanintari ye köböire namani gare monsotre kwati tä nemen jabe ye bitikäre kukwe ne tä nemen kisete:

  • TÖITA NEMEN NIKE. Monsotre kwati ñaka gure metre aune tä nemen jabe, ye bitikäre jata nemen ruin ngite ietre kukwe nuainbare kwetre yebätä.

  • ÑAKA TÄ NEMEN TÖ NGWEN. Monsotre tä nemen jabe, ye bitikäre tä nemen ngwentari jai: ¿Ni ben ti namani ye namani nire nire ben mada?

  • TÄ NEMEN RUBUN JA KRÄKE. Meritre kwati töta nemen brare tuai ja ken ja kriemikakäre. Ni brare tö jerekäbe rabakäre ben ye niaratre ñaka tö. Meritre niken okwä kware brare jiebiti aune ñaka ja ngrabare mike ütiäte ye ñaka nemen tuin kwin monsotre brare ie.

  • Kukwe nieta mrä: Mä jämi gure metre aune mätä nemen ni madabe ye ngwane mä ñaka tä ja ngrabare mike ütiäte jai (Romanos 1:24). Mä ngrabare ye ütiäte krubäte, yebätä mäkwe ñaka bian ni bätäkä ngwarbe ie.

Mä ñaka gure metre angwane mäkwe kä ngwan nüke jai ñaka nemen ni madabe (1 Tesalonicenses 4:3). Mäkwe ja mäkäite mä kukwe muko yebe ye ngwane mun rabai nemen jabe. Mä töi rabai jäme, mäkwe tö ngwain mä muko ie aune ja rabai ruin kwin mäi, akwa nitre ñaka gure metre tä nemen jabe yei ja ñaka ruin kore (Proverbios 7:22, 23; 1 Corintios 7:3).

 ¿KUKWE NE TUIN ÑO MÄI?

  • Ni iti tä mä tarere bökän angwane mä tädre kwin ngrabare aune töite ye niara törbadre, ¿ñan ererea?

  • Ni iti töita bökän mäbätä angwane, mä töi mikai kwe ja mike ngite Ngöbö rüere, ¿raba ruin mäi? (Hebreos 13:4.)