Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE NGWANTARITA 9

¿Jondron nire jatani nikwite jatäri ye metre?

¿Jondron nire jatani nikwite jatäri ye metre?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE

Jondron nire jatani nikwite jatäri ye metre akräke, nita kä tibien nebätä nünankäre kä braibe te. Akwa, ¿ye erere nikwe nünandi kä braibe te? ¿Jondron kwin tärä ni kräke? Ni sribebare angwane kukwe ye raba nemen gare nie.

¿MÄKWE DRE NUAINDRE?

Töbike kukwe nebätä: Alex töita ngwarbe kwäräkwärä. Ngöbökwe jondron kä kwinbiti sribebare ye era kräke. Akwa ni niara tötikaka Biología yebätä tä niere nitre ja tötikaka krikri tä mike gare jondron nire ye jatani nikwite jatäri. Alex ñaka tö ja kötaimana, yebätä tä töbike krörö: “Nitre ja tötikaka krikri tä niere jondron nire ye jatani nikwite jatäri. Ti abokän ngwarbe, ¿se ñobätä ti rikadre kukwe bä jene niere?”.

Mä Alex akräke, ¿mäkwe dre nuaindre? Jondron nire jatani nikwite jatäri drieta, ¿ye aibätä rabadre tuin metre mäi?

NÜNENKÄ AUNE TÖBIKE

Nitre kwati tätre niere jondron nire ye jatani nikwite jatäri o ruäre tätre niere jondron jökrä ye ni iti sribebare. Ñobätä tä töbike kore ye niaratre ñaka raba mike gare.

  • Nitre ruäre tä niere jondron jökrä ye sribebare, ñobätä ñan aune kukwe ye driebare ietre iglesiate.

  • Nitre mada tä niere jondron nire ye jatani nikwite jatäri, ñobätä ñan aune kukwe ye driebare ietre kwelate.

 KUKWE KETA TI MÄKWE NGWANTARI JAI

Hebreos 3:4 tä niere: “Ju kwatirekwatire mikata ye abko ni tärä iti käta mike, akwa Ngöbö abko käkwe jändrän jökrä dätebare”. ¿Kukwe ye tuin ño mäi?

Ju ne namani bare ja töbiti niedre, ¿ye mä raba mike era jai? Ye erere arato ni tärä Iti käkwe jondron sribebare.

KUKWE NIETA: Jondron matani jai ye köböire jondron jökrä tä kä kwinbätä ye namani.

1. ¿Nirekwe nuainbare aune dre köböire namani bare?

2. Jondron jökrä namani ja töbiti, o ni iti käkwe sribebare niedre mäi, ¿meden rabadre tuin metre mäi?

KUKWE NIETA: Ni kä tibienbätä ye jatani jondron nire yekri.

3. Ni kä tibienbätä ye jatani jurinkri angwane, ¿ñobätä ni bäri töbätä jurin ye kräke?

4. Jondron nire kia bätäkä ngwarbe raba nemen tuin “ñaka ütiäte” nie, akwa ¿ñobätä kukwe keta kabre raba nemen garebätä nie?

KUKWE NIETA: Jondron nire jatani nikwite jatäri ye mikata gare metre.

5. ¿Nitre käkwe ja tötikabare kwin kukwe yebätä mikakäre gare?

6. Jondron nire jatani nikwite jatäri ye nitre töbätä tä kain ngäbiti, ¿yebätä nitre nibe tä mike era jai?

“Mä rikadre kä tokwäte aune ju bä nuäre sribebare kribiti jutuadre mäi. Mäkwe ñaka nütüdre: ‘¡Ju ne namani ja töbiti nete! Kri ruäre nikani tibien köböire ju ne namani’. Ye erere arato, jondron jökrä kä kwinbiti ye namani ja töbiti ye ñaka nie raba” (Julia).

“Máquina tärä diankakäre ngetraninte aune tinta nianinte kwäräkwärä köböire tärä keteiti namani niedre mäi, ¿ye raba nemen tuin era mäi?” (Gwen).

 ¿NGÖBÖ YE METRE YE ÑOKÄNTI GARE TIE?

Mäkwe ja ngwandre töbätä Biblia tä niere mäi (Romanos 12:1). Mätä tödeke angwane mä ñaka rabadre niere:

  • RABA RUIN TIE: “Ni tärä abokän dite krubäte nemen ruin tie”.

  • NITRE MADA TÄ MIKE ERA JAI YEBÄTÄ: “Nitre ben tita ja kete ye tä niere Ngöbö tärä”.

  • MÄ TÖI MIKATA MIKE ERA JAI: “Ngöbö ye rabadre tuin metre tie ye nieta gwi tie”.

Kukwe keta kabrebätä mätä kukwe mike era jai aune ñaka ni mada tä niere mäi ye aibätä.

“Ni ti tötikaka tä blite ni ngrabare tä sribire ño yebätä angwane bäri tä nemen gare tie Ngöbö tärä. Ni ngrabare kia kia ye ütiäte. Dreta nemen bare ni terita yebätä ni ñaka töbike krubäte, akwa tä ükaninte kwin ye tä ni töi mike ñan krütare” (Teresa).

“Ju mente kwin, barco o karo yebätä ti okwäta nemen angwane tita nemen ngwentari jai: ‘¿Nirekwe jondron ye sribebare rä?’. Ñodre, karo sribekäre jondron keta kabre ribeta aune dre dre nuaindre karo ye mikakäre nen yekäre ni töbätä käkwe sribi ye nuaindre. Ni karo sribekä tärä ye kwrere ni kä tibienbätä sribekä tärä arato” (Richard).

“Ti nämä ja tötike aune kukwe jataba nüke gare tie ye ngwane jondron nire jatani nikwite jatäri drie nämä ye bäri ñaka rababa tuin metre tie. [...] Jondron nire jatani nikwite jatäri ye ñaka nuäre mikadre era jai, akwa ni ni sribekä tärä ye kukwe keta kabre tä mike gare” (Anthony).

TÖBIKE

Nitre ja tötikaka krikri yebiti kä nikanina kabre ta kukwe känänbätä, akwa tätre kukwe jene jene mike gare jondron nire jatani nikwite jatäri yebätä. Niaratre ye bäri töbätä, akwa ñaka tätre töbike ja erebe, mäkwe ñäkädre kukwe ye rüere ye blo, ¿raba ruin mäi?