Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 5

Ñokänti ni raba ja mäke kwin ni mräkätre ben

Ñokänti ni raba ja mäke kwin ni mräkätre ben

“Munkwe ja moto mika kuin [...] bika tidrä ni mda mdabtä [...], ja moto mika jäme amne [...] jändrän jökrä ngibia bätärekä.” (Colosenses 3:12)

Ja mäkäteta ye ngwane ni mräkä mrä tä nemen. Mä rün aune mä meye ye täi tare jankunu mäkwe aune ütiäte mä kräke, akwa mä muko ye rabai bäri ütiäte mä kräke. Kukwe ne ñaka rabai nuäre mä mräkätre ruäre kräke. Akwa kukwe nieta Bibliabätä ja jie ngwankäre ye raba mä dimike nüne jäme mä mräkätre yebe aune mä muko tarere bäri arato.

 1 MÄKWE TÖBIKA KWIN MÄ MRÄKÄTRE YE KRÄKE

BIBLIA TÄ NIERE: “Munkwe mun rün btä mun meye mika ütiäte jae” (Efesios 6:2). Kä nuäi mäbiti kärera, käre mäkwe mä rün aune mä meye mikadre ütiäte jai. Akwa mä muko ye rabadre kä denkä jai rün aune meye kwe ye kräke arato ye mäkwe ngwan törö jai. “Nita ni mda mda tarere angwane, ñan nita nüne ni ja ribare kwrere”, ye medenbätä mä o mä muko tä ja kete mräkätre kwe yebe yebätä mä ñaka rabadre ulire (1 Corintios 13:4; Gálatas 5:26).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä ñaka kukwe ne erere nie: “Mä mräkätre tä käre ñäke tibätä” o “Tita jondron nuainne ye ñaka nemen kwin jire mä meye kräke”

  • Mä muko töita ño yebätä mäkwe töbika

 2 KUKWE METRE MIKADRE GARE ANGWANE MÄKWE NIE

BIBLIA TÄ NIERE: “Ni brare käkwe ja mikadre gure angwane, [...] ñan nünandre mda ketatibe rünbe btä meyebe kwe [...] niaratre [...] rabadi ni itibe kwrere” (Génesis 2:24, Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena). Mäkwe ja mäkäite ye bitikäre, ruäre ngwane mä rün aune mä meye töi täbe mä dimikabätä aune törbai ja mikai kukwe mäkwe yete.

Mun raba niaratre tuenmetre dre dre nuainne ye mun nibu käkwe mikadre gare töi kwinbiti ietre. Blita raba bökän akwa ñaka ñäkädre ja dibiti (Proverbios 15:1). Ja töi mikadre bobre, jäme, ni mada ngübare bätärekä, yekwe mun dimikai ja mäke bäri kwin mun mräkätrebe aune “munkwe ja ka ngäbti [...] amne munkwe ja tare kwärikwäri” (Efesios 4:2).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mun mräkätre ye tä ja mike krubäte kukwe munkwe yete ye tä mä mike töbike angwane, mäkwe kädrie mä muko ben mun tädre töi jäme ye ngwane

  • Munkwe dre nuaindi kukwe ye ükatekäre ye munkwe kädrie jabe