Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 1

Munkwe ja di kärä Ngöböi nünankäre kä jutobiti jabe

Munkwe ja di kärä Ngöböi nünankäre kä jutobiti jabe

“Kena dekä Ngöbökwe kä dätebare angwane, ni brare btä ni merire dätebare kwe.” (Mateo 19:4)

Ngöbö Jehová * käkwe ni brare aune meri kena ye mäkäninte. Niarakwe meri kena sribebare aune “jatani [...] ngwena mda Adanye”, nieta Bibliakwe. Adanbätä kä namani juto krubäte yebätä niebare kwe: “Ni ne abko ti kroko btä ti ngätä tikwe ara” (Génesis 2:22, 23, Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena). Jehová tö täbe kä tuai juto nitre gure yebätä.

Ni nibu tä ja mäkete ye ngwane, käre nünain kwin kwetre jabe tä nemen nütüre. Akwa nitre gure tätre ja tarere bäri ye kisete kukwe kri rabai arato (1 Corintios 7:28). Täräkwata nebätä kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre kwain mäi, mäkwe ye erere nuaindi angwane, ye käkwe mä dimikai nüne kä jutobiti mä muko ben aune mä mräkä yebe (Salmo 19:8-11).

 1 JEHOVAKWE SRIBI MIKANI MÄ KISETE YE MÄKWE KA NGÄBITI

BIBLIA TÄ NIERE: Ni brare tä ji dokwäte mräkä kwe kräke (Efesios 5:23).

Mä brare gure angwane, mäkwe mä muko ngübadre kwin ie Jehová tö (1 Pedro 3:7). Niarakwe sribebare mä dimikakäre aune mäkwe mikadre tuin ütiäte jai aune mäkwe taredre ie niara tö (Génesis 2:18). Mäkwe taredre krubäte, niara töita ño ye mäkwe mikadre bäri ütiäte jai mä töi yebiti ta (Efesios 5:25-29).

Mä meri gure angwane, mäkwe mä muko mikadre ütiäte jai aune mäkwe dimikadre sribi tä kisete ye nuainne kwin ie Jehová tö (1 Corintios 11:3; Efesios 5:33). Tä ja töi mike jondron nuainne yebätä mäkwe dimika aune mäkwe sribi töi kwinbiti ben (Colosenses 3:18). Mäkwe nuaindi angwane, mä rabai ütiäte niara aune Jehová okwäkänti (1 Pedro 3:1-6).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä brare o merire angwane, mä raba dre nuainne mä muko tarekäre bäri ye mäkwe ngwantari ie. Niarakwe dre niedre mäi ye mäkwe kukwe nua kwin aune mäkwe ja di ngwan nuainne

  • Mäkwe kä ngüba bätärekä. Jondron nuaindre kä mikakäre juto jabätä kwärikwäri ye ñaka tä nemen bare jötrö ngwarbe

2 JA RUIN ÑO MÄ MUKO IE YE MÄKWE MIKA TUIN ÜTIÄTE JAI

BIBLIA TÄ NIERE: Mä muko töita ño ye mäkwe mika tuin ütiäte krubäte jai (Filipenses 2:3, 4). Mäkwe mä muko ngüba kwin, ni Jehová mikaka täte yekwe nitre mada taredre käre ye niara tä ribere nie (2 Timoteo 2:24). Mäkwe blitai ño yebätä mäkwe töbika käne, ñobätä ñan aune Biblia tä niere: “Blitadre okwä kware ye tä mate ngitra tu grine ye kwrere nibätä, akwa nitre töbätä tidrä ye abokän tä ni miketa kwin” (Proverbios 12: 18). Jehová üai yekwe mä dimikai blite jäme aune töi kwinbiti (Gálatas 5:22, 23; Colosenses 4:6).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä jämi blite kukwe ütiätebätä mä muko ben ye känenkri mäkwe ja di kärä Ngöböi ja töi mikakäre jäme aune kukwe nuakäre kwin

  • Mäkwe dre niedi aune mäkwe niedi ño yebätä mäkwe töbika kwin

 3 MUNTA SRIBIRE GWAIRE YE MUNKWE NGWAN TÖRÖ JAI

BIBLIA TÄ NIERE: Ni brare aune meri tä ja mäkete ye ngwane, tätre nemen “ni itibe kwrere” (Mateo 19:5). Akwa täbe nibu yebätä ruäre ngwane töi ñaka rabai ja erebe. Ye medenbätä munkwe ja di ngwandre töbikakäre ja erebe kwärikwäri mun töita ño aune ja ruin ño munye yebätä (Filipenses 2:2). Munkwe töbikadre ja erebe ye ütiäte krubäte jondron nuainkäre. ¿Ñokänti raba nemen bare? Biblia tä niere: “Kukwe kädriedre jabe ye köböire [...] rabai bare kwin” (Proverbios 20:18). Munkwe ja töi mika jondron ütiäte nuainne ye ngwane munkwe kukwe Bibliabätä ye tuanmetre ja jie ngwen gwaire (Proverbios 8:32, 33).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe ñaka blita kukwe ruäre aibebätä mä muko ben; ja ruin ño mäi yebätä mäkwe blita ben

  • Mä jämi ja kukwei kitekä jondron nuainkäre ye känenkri, mäkwe kädrie mä muko ben

^ párr. 4 Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.