Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 2

Munkwe ja ngwan metre jai kwärikwäri

Munkwe ja ngwan metre jai kwärikwäri

“Ngöbökwe ni mikani ni itibe kwrere, ye ni ñan rabadre denkä jire chi jene jene.” (Marcos 10:9)

Nikwe “ja ngwan metre ye mikadre ütiäte jai” ie Jehová tö (Miqueas 6:8). Kukwe ne ütiäte krubäte metrere nitre gure kräke, ñobätä ñan aune ni ñaka ja ngwen metre angwane tö ngwan ñaka raba jai. Aune tö ngwandre jai ye ütiäte ja tarekäre bäri.

Kä nengwane, bäri nitre ñaka kite ja ngwen metre muko kwe ie. Ja ngwankäre metre mä muko ie mäkwe ja töi mikadre kwatibe kukwe ketebu nuainne.

 1 MÄKWE JA MÄKÄNINTE YE MÄKWE MIKA ÜTIÄTE JAI

BIBLIA TÄ NIERE: “Dre dre [bäri, TNM] ütiäte [...] rükadre gare munye” (Filipenses 1:10). Mäkwe ja mäkäninte metre ye bäri ütiäte mä kräke. Mäkwe mikadre käne.

Mäkwe ja okwä mikadre mä muko aibe kräke aune munkwe nünandre kä jutobiti jabe ie Jehová tö (Eclesiastés 9:9). Mäkwe kä diandrekä käre jai mä muko kräke aune mäkwe jondron nuaindre kä mikakäre jutobätä mikata gare kwe (1 Corintios 10:24). Mätä mä muko ye ribere jai aune ütiäte mä kräke rabadre gare ie.

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe kä dianka käre jai mä muko kräke, tä dre niere ye mäkwe kukwe nua kwin

  • Mäkwe töbika mun nibu yebätä, ñan mä aibebätä

 2 MÄKWE JA BRUKWÄ KRIEMIKA

BIBLIA TÄ NIERE: “Nire nire käkwe meri tuadre ja käne amne tö rabadre ie jakrä, ni ye käkwe meri ye mirira ja ken ja töite” (Mateo 5:28). Nire tädre töbike jankunu rababätä ni madabe angwane, ni ye ñaka niena ja ngwen metre muko kwe ie.

Nikwe ja brukwä kriemikadre ye ütiäte Jehová tä niere (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Yekäre, mätä dre tuin yebiti mäkwe ja ngübabiti (Mateo 5:29, 30). Mäkwe ja ngwan Job erere, niarakwe kukwe ükaninte ja okwä yebe ne kwe ñaka rabadre ja töi mike meri madabätä (Job 31:1). Mäkwe ja töi mika kwatibe ñaka ni üai butiere ye mike ñärärä. Ni mada ñaka mä muko yebätä mäkwe ñaka ja töi mika jire chi.

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe ja kukwei kitaninkä mä muko aibe ie ye mäkwe mika gare metre nitre madai

  • Ja ruin ño mä muko ie ye mäkwe mika ütiäte jai aune mätä ja töi mike krubäte ni madabätä ye ñaka nemen kwin kräke angwane mäkwe ñaka nuain jankunu