Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 7

Monsotre tötikadre ño

Monsotre tötikadre ño

“Tita kukwe nuainmana matare mäi ne tädre mä brukwä yete; aune mäkwe mika nemen monso mäkwe ye töite.” (Deuteronomio 6:6, 7)

Jehovakwe ni ja mräkäre ükaninte ye ngwane, monsotre ngübadre ye mikani kwe nitre rüne aune meye ye kisete (Colosenses 3:20). Mä monso rün angwane, mäkwe monsotre kia tötikadre Jehová tarekäre aune jatadre umbre sribikäre kwin, sribi ye tä mä kisete (2 Timoteo 1:5; 3:15). Ne madakäre, dreta brukwäte ye mäkwe mikadre gare jai. Akwa, mäkwe kukwe meden bämikadre käne ye ütiäte krubäte. Kukwe Ngöbökwe ye tädre käne mä brukwäte, ye köböire mä raba driere bäri kwin monso mäkwe yei (Salmo 40:8).

 1 MÄKWE MONSOTRE MÄKWE DIMIKA BLITE JABE

BIBLIA TÄ NIERE: “Ja mikadre juto jötrö ngwarbe ni kukwe nuare; [...] ñakare ja kada mikadre juto blitakäre jötrö ngwarbe” (Santiago 1:19, Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte). Nierare mä törba monsotre mäkwe ye tuai blite töi jämebiti jabe. Akwa yekäre, niaratre törbadre blitai ye ngwane mätä juto kukwe nuakäre ye mäkwe bämikadre ietre. Mäkwe ja töi mika jäme ne kwe ja rabadre ruin kwin ietre blitakäre (Santiago 3:18). Mäkwe ñäkäi ja dibiti ietre rabai tuin ietre angwane, ñaka blitadi metre kwetre. Mäkwe ngüba bätärekä aune tare mäkwe ye mäkwe nie käre ietre (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Monsotre mäkwe törba blitai ye ngwane mäkwe kukwe nua

  • Käre mäkwe blita monsotre mäkwe yebe, ñan kukweta nemen bare ye aibe ngwane

2 TÖ DRE MIKAI GARE METRERE YE MÄKWE MIKA NÜKE GARE JAI

BIBLIA TÄ NIERE: “Nire tä kukwe mike nüke gare kwin jai yekwe kukwe kwin rabai” (Proverbios 16:20). Ruäre ngwane mäkwe ñaka kukwe nuadre jerekäbe, ja ruin ño ietre ye mäkwe mikadre nüke gare jai. Monsotre ruäre tätre blite bäri o ñaka töbike kukwe ruärebätä abokän tätre niere. “Ni ruäre ie kukwe jämi nemen gare kwin känenkri tä blite ye ngwane, ni ye töi ñakare.” (Proverbios 18:13.) Yebätä, mä ñaka raba rubun jötrö ngwarbe (Proverbios 19:11).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Monso mäkwe tä blite ye ngwane mäkwe ñaka kukwe öta o ngratebiti, kukwe meden nie kwe mäi ye kärera

  • Mä nämene niara erere angwane, ja nämene ruin ño mäi aune dre nämene tuin ütiäte mäi ye mäkwe ngwanta törö jai

 3 MUNKWE TÖTIKA JA EREBE

BIBLIA TÄ NIERE: “Monso tikwe, mä rün kätä mä tötike ye mäkwe kukwe nua, bätä mä meye tä kukwe niere ye mäkwe ñaka käi kwitaka jabiti” (Proverbios 1:8). Jehovakwe nitre rüne aune meye mikani monsotre kwe jie ngwankäre. Nibutre rabadre monsotre kwe tötike ni mada mike ütiäte jai aune kukwe mike täte (Efesios 6:1-3). Rün aune meye töi ñaka “ja kwrere” ye ngwane tätre gain (1 Corintios 1:10). Yebätä, mun töi ñaka rabadre ja erebe kukwe ruärebätä angwane, munkwe ñaka ñäkä jai monsotre ye okwäbiti, ye raba töi mike ñaka mun mike ütiäte jai.

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Munkwe ja töi mika ja erebe monsotre munkwe ye töi ükatekäre

  • Mä töi ñaka mä muko ye erere monsotre tötikakäre angwane, niara töita ño ye mäkwe mika nüke gare jai

 4 MÄKWE KUKWE ÜKATE KWIN JAI

BIBLIA TÄ NIERE: “Ji medenbiti monsokwe nändre ye mäkwe drie ie” (Proverbios 22:6). Mä tö monsotre mäkwe tötikai kwin angwane mäkwe ñaka nuain nane nane. Mäkwe kukwe ükate kwin jai tötikakäre aune töi ükatekäre (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Monsotre mikadre ja ngie nuin ye ñan aibe köböire töi ükateta, ñobätä mätä kukwe ükete käne ye mäkwe mikadre gare ie arato (Proverbios 28:7). Mäkwe tötika Kukwe Ngöbökwe tarere arato aune kukwe ni jie ngwankäre tä tikanibätä ye mike nüke gare jai (Salmo 1:2). Ye köböire töi ririai kwin (Hebreos 5:14).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe monsotre mäkwe tötika ne kwe Ngöbö mikadre tuin metre kwetre jai aune rabadre tö ngwen ie

  • Mäkwe dimika ne kwe kukwe meden käme ye gadre kwetre aune gitiadre ngänikaire, mikata tuare Internet o redes sociales yete ye kwrere. Mäkwe tötika ne kwe nitre blo törbadre küdreibätä ye ñaka kadre ngäbiti kwetre

“Ji medenbiti monsokwe nändre ye mäkwe drie ie”