Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 9

Mäkwe Jehová mika täte mä mräkäbe

Mäkwe Jehová mika täte mä mräkäbe

“Ngöbö kä käinbti btä kä tementa dätekä [...] ye abko mika ütiäte munkwe.” (Apocalipsis 14:7)

Mäkwe mikanina gare jai täräkwata nebätä ye erere, kukwe keta kabre ja jie ngwankäre tä Bibliabätä ye raba mä aune mä mräkä dimike. Jehová tö kä tuai juto munbätä. Ne madakäre, munkwe niara mikai täte käne angwane, “jondron jökrä mada ye biandi [kwe] munye” tä käbämike (Mateo 6:33TNM). Ngöbö tö rabai ja ketamuko mäkwe. Yebätä mäkwe ja di ngwan ja mäkäkäre bäri kwin niarabe, ñobätä ñan aune ye kukwe bäri ütiäte raba nemen nikwe (Mateo 22:37, 38).

 1 MÄKWE JA MÄKÄ BÄRI KWIN JEHOVABE

BIBLIA TÄ NIERE: “Ti rabadi mun Rün munkwe amne mun merire brare abko rabadi ti ngäbriänkäre”, nieta Jehovakwe (2 Corintios 6:18). Ngöbö tö ja tuai ja ketamuko kwin mäkwe, aune orasion yebiti mä raba nökrö niara ken. Ñodre, Jehová tä ni nübaire: “Käre munkwe blita Ngöböbe” (1 Tesalonicenses 5:17). Dreta mä brukwäte aune tä mä mike töbike ye mäkwe niedre ie yei niara tö (Filipenses 4:6). Mäkwe oradi mä mräkä yebe angwane, Ngöbö ye metre mä kräke jutuadi ietre.

Akwa mäkwe blitadre Ngöböbe ye ñan ngörä, mäkwe kukwe nuadre arato. ¿Mäkwe nuaindre ño? Mäkwe ja tötikadre Bibliabätä aune tärä bätä täräkwata sribeta yebätä (Salmo 1:1, 2). Kukwe nemen gare mäi yebätä mäkwe töbikatari (Salmo 77:11, 12). Ngöbö kukwe nuakäre mä rikadre gätäbätä ye ütiäte krubäte arato (Salmo 122:1-4).

Mäkwe blitadre Jehovabätä nitre madabe ye köböire mä ja mäkäi bäri kwin ben arato. Mäkwe nuaindi bäri angwane, ja rabai ruin bäri niara ken mäi (Mateo 28:19, 20).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mäkwe kä dianka jai orakäre aune ñäkäkäre Bibliabätä mantre jetebe

  • Mäkwe mä mräkä dimika kukwe ja üaire ye mike käne jai jondron ja näkwitara yebiti ta

2 KÄ JUTOBITI MÄKWE JA TÖTIKA MÄ MRÄKÄBE

BIBLIA TÄ NIERE: “Krötö känime Ngöbö ken munkwe amne Ngöbökwe krötadi känime mun ken” (Santiago 4:8). Mäkwe köbö aune ora ükate jai ja tötikakäre käre mä mräkäbe (Génesis 18:19). Akwa ye ñan ngörä: mäkwe Ngöbö ngwan törö jai köbö kwatire kwatire aune mäkwe mä mräkä dimika ja mäke bäri ben. Biblia tä niere: “Mäkwe [Jehová] kädrie ben mä tädre ja gwirete ye ngwane aune mä rikadre ji ngrabare ye ngwane aune mä rikadre ja düke bätä mä rükadre krö dekä ye ngwane” (Deuteronomio 6:6, 7). Mäkwe ja töi mika Josué erere, niarakwe niebare: “Ti aune ti mräkätre, nunkwe Jehová mikai täte” (Josué 24:15).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä mräkä itire itire tä kukwe meden ribere ye ererebätä mäkwe kukwe ükate jai ja tötikakäre