Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 3

Kukwe ükadrete ño jabe

Kukwe ükadrete ño jabe

“Nita ja tarere [...] angwane, ni mdata ja mike ngite ni rüere [...] nita juto biare denkä jabti ta, aisete munkwe ja taredre kri kwärikwäri.” (1 Pedro 4:8)

Ni brare aune meri tä ja mäkete ye ngwane, tätre ja tuin kukwe keta kabre ben, ñaka töbike ja erebe aune ja ruin ño ietre o ngübabare ño yebätä. Arato kukwe tare ye raba nemen bare nitre mada köböite o kukwe ngüba ñaka nikwe ye raba nakainkä.

Nikwe ñaka kukwe ye töibikadre ye bäri nuäre, akwa nikwe ja di ngwandre kukwe ye ükatekäre nieta Bibliakwe (Mateo 5:23, 24). Kukwe nieta Bibliabätä ni jie ngwankäre ye erere mäkwe nuaindi angwane mäkwe kukwe ye ükaite kwin.

 1 MÄKWE BLITA KUKWE YEBÄTÄ

BIBLIA TÄ NIERE: “Kä tärä [...] blitakäre” (Eclesiastés 3:1, 7). Mäkwe kä dianka jai blitakäre kukwe yebätä mä muko ben; ja ruin ño mäi aune mä töita ño kukwe yebätä ye mäkwe mika gare bökän ie. Käre mäkwe kukwe metre nie ie (Efesios 4:25). Mä raba rubun, akwa mä ñaka ja töi mika ñäke jai mä muko ben. Kukwe niedre töi jämebiti ye raba ni dimike ne kwe kukwe ñaka era yekwe ñaka ni mikadre ja rüere (Proverbios 15:4; 26:20).

Mä muko tä dre niere ye ñaka raba debe mä kräke, akwa mäkwe jankunu ja töi mika jäme kräke; mäkwe niara tare jankunu aune mika ütiäte jai (Colosenses 4:6). Munkwe ja di ngwan kukwe ye ükete jötrö ngwarbe jabe, aune munkwe ñaka ja kukwe öta jai (Efesios 4:26).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Kä debe näre te mäkwe kä dianka jai blitakäre kukwe yebätä

  • Mä muko tä blite ye ngwane, mäkwe ja di ngwan ñaka blite niara kukweite ta. Kä rükai blitakäre mäi arato

 2 MÄKWE MÄ MUKO KUKWE NUA AUNE TÖI MIKA NÜKE GARE JAI

BIBLIA TÄ NIERE: “Munkwe ja taredre kwärikwäri [...] munkwe ja mikadre bäri ütiäte jae kwärikwäri. Yebtä munkwe ja kitadre bäri” (Romanos 12:10). Mäkwe mä muko kukwe nuadre aune töita ño ye mikadre nüke gare jai ye ütiäte krubäte, “ni ja mräkäre käta ja tarere, ye kwrere munkwe ja tare kwärikwäri”, munkwe “bika tidrä jabtä kwärikwäri” (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19). Mätä kukwe nuin ye kwrere mä ñan ja bämika jerekäbe. Mä raba angwane, mätä dre nuainne ye mäkwe tuanmetre aune mäkwe mä muko kukwe nua kwin, o biti mä raba blite ben mäkwe nie ie. Mäkwe mä muko ye mikai tuin sribi muko ye erere jai aune ñaka mä riba ye erere angwane, mä ñaka rabai rubun jötrö ngwarbe (Eclesiastés 7:9).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mä muko tä dre niere ye ñaka raba debe mä kräke akwa mäkwe kukwe nua

  • Tä kukwe niere yebiti tö dre mikai gare ye mäkwe mika nüke gare jai. Kätä ño mä muko ngwärebätä aune tä blite ño ye mäkwe mika ñärärä kwin

3 MÄKWE JA DI NGWAN JANKUNU

BIBLIA TÄ NIERE: “Sribi jökrä nuainta ja dibiti ye köböire jondron kwin tä nemen bare, akwa niedre jerekäbe ye köböire jondron ñaka rabai krubäte nikwe” (Proverbios 14:23). Kukwe kwin kwandre mun nibu ie kukwe ükatekäre jabe ye ñan aibe ribeta. Munkwe ye erere mikadre nemen bare ye ütiäte. Ye nuainkäre ja di ngwandre krubäte, akwa ye köböire kukwe kwin raba nemen bare (Proverbios 10:4). Munkwe sribidi gwairebe jabe kwärikwäri, ye köböire “jondron kwin” rabai bare mun kräke (Eclesiastés 4:9).

MÄ RABA NE NUAINNE:

  • Mun itire itire raba dre nuainne kukwe ye ükatekäre yebätä munkwe töbika

  • Nane nane, mun niena ja di ngwen nuäi ye mäkwe mika gare jai