Känändre nekänti

Indice yete känändre

Mä mräkä raba nüne kä jutobiti

Kukwe nieta Bibliabätä ja jie ngwankäre ye erere mäkwe nuaindi angwane mä raba nüne kä jutobiti mä muko aune mä mräkä ben.

Kukwe kena

Kukwe ja jie ngwankäre tä mikani täräkwata nebätä ye mäkwe nuaindre angwane raba mäta gure aune mä mräkä ye dimike.

SECCIÓN 1

Munkwe ja di kärä Ngöböi nünankäre kä jutobiti jabe

Kukwe ketebu ngwantarita raba mä dimike nüne bäri kwin mä muko ben.

SECCIÓN 2

Munkwe ja ngwan metre jai kwärikwäri

¿Ni tärä gure metre akwa ni nemen ni madabe ye aibe köböire ja ngwanta ñaka metre ni muko ie?

SECCIÓN 3

Kukwe ükadrete ño jabe

Munkwe kukwe ükaite ño jabe ye köböire munkwe nünandi kwin aune kä jutobiti, ñakare aune munkwe ñaka nünain kwin jabe.

SECCIÓN 4

Jondron nuaindre ño ngwian yebiti

¿Tö ngwandre jai aune kukwe metre niedre jai ye ñobätä ütiäte?

SECCIÓN 5

Ñokänti ni raba ja mäke kwin ni mräkätre ben

Mä raba mä rün aune mä meye mike ütiäte jai aune mä muko tarere arato.

SECCIÓN 6

Monso tä därere ye tä nitre gure mike nüne ño

¿Monso chi tä därere ye raba mä dimike ja tarere bäri mä muko yebe?

SECCIÓN 7

Monsotre tötikadre ño

Monsotre töi ükadrete ye abokän kukwe keta kabre ükadrete käne aune mikadre ja ngie nuin ye ñan aibe ribeta.

SECCIÓN 8

Kukwe tare tä nemen bare ye ngwane

Mätä ja di ribere ye erere mäkwe känä.

SECCIÓN 9

Mäkwe Jehová mika täte mä mräkäbe

¿Ñokänti mun raba kä ngwen bäri juto jabätä ja tötikakäre gwaire?