Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 13

Timoteo tö namani nitre dimikai

Timoteo tö namani nitre dimikai

Monso Timoteo nämene nitre mada dimike ye ngwane kä nämene nemen jutobätä. Nänbare kä keta kabre känti kwe nitre dimikakäre. Kukwe kwin krubäte namani bare niarabätä. ¿Mä tö kukwe mikai gare bäri jai niarabätä?...

Timoteo meye aune mölöi nämene blite Jehovabätä ben

Timoteo ririabare juta kädeka nämene Listra yekänti. Meye kädeka nämene Eunice, aune mölöi Loida. Timoteo nämene chi krubäte ye ngwane, niaratre nämene blite Jehovabätä ben. Ye medenbätä, Timoteo nämene chi ye ngwane, tö namani nitre dimikai Jehová mike gare jai.

Bati, Timoteo namanina bäri kri ye ngwane, Pablo niebare ie: “Tibike niken kukwe driere kä madakänti. ¿Mä törba näin tibe?”.  Timoteo yebätä kä namani juto aune niebare kwe ie: “¡Ti tönibi näin!”. Niara tö namani nitre dimikai.

Nikani Tesalónica Pablo ben, juta Grecia yete. Nänbare mente gürere kwetre, biti nikanintre mrenbiti rute rabakäre yete. Namanintre yete angwane, nitre kwati dimikani kwetre Jehová mike gare jai. Akwa nitre kwati namanintre rubun krubäte aune tö namani niaratre nuaindi tare. Yebätä, Pablo bätä Timoteo nikani kukwe driere kä madakänti.

Timoteo nünanbare kä jutobiti aune kukwe kwin namani barebätä

Sö nikani kabre ta ye bitikäre, Timoteo rikadreta Tesalónica Pablo käräbare ie. Ja mräkätre ye tua ño ye tö namani gai. Akwa Tesalónica yete nitre ruäre käkwe kukwe tare krubäte nuainbare nitre kristiano yebätä. ¡Timoteo ñaka rabadre kä jürä ngwen jabätä nänkäreta yete! ¿Timoteo dre nuainbare? Niara nikaninta, ñobätä ñan aune nämene ja mräkätre kukwebätä ye töibikaire. Nükaninta ye ngwane, kukwe kwin jänükani kwe Pablo ie. ¡Ja mräkätre Tesalónica nämene jankunu Jehová mike täte!

Kä kwati krubäte te Timoteo Jehová mikani täte Pablo ben. Ye medenbätä, bati, Pablo kukwe tikani Timoteo yebätä: “Tibike Timoteo juen ja mräkätre kukwebätä ye dimike. Ni mada ñaka niara erere. Jehová tare kwe aune nitre mada tare kwe arato”.

Nitre mada tare mäkwe arato, ¿ñan ererea? ¿Mä törba dimikai Jehová mike gare jai?... Ye erere ngwane mäkwe nünain kä jutobiti aune kukwe kwin rabai bare mäbätä, Timoteo erere.