Rebeca nämene Jehová tarere. Niara muko, Isaac, nämene Jehová tarere arato. Kukwe kädrieta nekänti ja namani gare ño ietre ye nibike mike gare jai, aune ñobätä Rebeca käi namani juto Jehovabätä ye nikwe mikai gare jai arato.

Isaac rün kädeka nämene Abrahán aune meye Sara. Abrahán tö namani monso kwe tuai ja mäkete meri Jehová mikaka täte ben. Akwa niaratre nämene nüne Canaán, yete nitre ñaka nämene Jehová mike täte. Ye medenbätä, nitre sribikä kwe juani iti kwe (Eliezer raba ruin nie) ne kwe rikadre Harán. ¿Ñobätä juani kwe yete? Ñobätä ñan aune kä Harán yekänti Abrahán mräkätre nämene nüne, aune yete Isaac muko kwin raba kwen Eliezer ie.

Rebeca sribibare krubäte ñö biankäre camello jökrä ie

Eliezer nänbare mente krubäte nitre mada sribikä Abrahán kräke yebe. Nikanintre mrö bätä jondron mada ngwena camello krä jätä yebiti. Akwa ¿ñokänti Isaac muko kwain Eliezer ie? Meritre juta yete nämene niken ñö okwä yete ñö den ye nämene gare kwin ie. Ye medenbätä, namanintre Harán ye ngwane, nikanintre ñö okwä yekänti. Angwane orabare kwe Jehovai aune niebare kwe ie: “Tikwe ñö käräi meri iti ie. Niarakwe ñö biain tie bätä camello jökrä tikwe ie arato angwane, mäkwe meri ye ara dianinkä rabai gare tie”.

Ye ngwane Rebeca nükani ñö okwä yekänti. Meri ye bä nuäre krubäte nieta Bibliakwe.  Eliezer ñö käräbare ie, aune Rebeca niebare ie: “Tikwe ñö bian mäi aune Camello mäkwe jökrä ie”. Camello ye ñö ñain ere krubäte, yebätä Rebeca ñö dianinkä ere krubäte ñö okwä yete. ¡Namani niken aune nüketa bä kabre ñö tikakäre! Üai bämikani página käne yebätä ye mike ñärärä. ¿Rebeca tä dre nuainne?... Namani sribire krubäte, yebätä Eliezer töi namani ñan krütare: ¡Jehovakwe orasion kwe kukwe nuabare!

Eliezer jondron bä nuäre krubäte biani Rebeca ie aune Rebeca käkwe Eliezer bätä nitre mada sribikä ye nübaibare gwi mräkätre kwe nämene nüne yekänti. Ñobätä Abrahán käkwe Eliezer juani Harán ye mikani gare kwe ietre. Jehovakwe orasion kwe ye kukwe nuani ño ye mikani gare kwe arato. Kukwe ye namani gare Rebeca mräkätre ie angwane, kä namani juto krubäte bätätre. Niebare kwetre Eliezer ie: “Niara ja mäkädrete Isaac ben ye kwin nun kräke”.

Rebeca nikani Eliezer ben Canaán, aune ja mäkäninte kwe Isaac ben

¿Rebeca tö namani ja mäkäite Isaac ben raba ruin mäi?... Mräkätre kwe kukwe ye ngwanintari ie angwane, niarakwe jän niebare ietre. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune Jehovakwe Eliezer juani ye nämene gare Rebeca ie. Yebätä nikani Canaán niarabe, aune namanintre yete angwane ja mäkäninte kwe Isaac ben.

Rebeca käkwe Jehová mikani täte, yebätä niarakwe ngübabare kwin. Aune ye ñan ngörä: niara namani Jesús ye mräkäreta kira ye erere. Mäkwe Jehová mikai täte Rebeca erere angwane niarakwe mä ngübai arato. Ne madakäre, mä käi rabai juto krubäte niarabätä.

ANI ÑÄKE BIBLIABÄTÄ:

  • Génesis 12:4, 5; 24:1-58, 67