Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 3

Rahab tö ngwani Jehovai

Rahab tö ngwani Jehovai

Ani ja bämike juta Jericó yekänti. Juta ne nemenkä Canaán, kä yekänti nitre ñaka Jehová mike täte. Akwa yete meri iti tä nüne aune ñaka ja ngwen nitre mada ye erere. Kädekata Rahab.

Rahab nämene chi ye ngwane, kukwe keta kabre kukwe nuabare kwe Jehovabätä. Nitre Israel dimikani ño kwe rüetre ye ganainne namani gare ie. Ñodre, Moisés ye köböire Jehovakwe nitre Israel ye dianinkä Egipto. ¡Mar Rojo ye ñäkäninbiti kwe ne kwe juta kwe rikadre kä nötare yete ta! Aune, kukwe ütiäte nibi gare Rahab ie: ¡nitre Israel ye tä Jericó ye ken niarata nüne yekänti!

Rahab nämene tö ngwen Jehovai yebätä nitre kä tuabitikä ye dimikani kwe

Bati deu, nitre Israel nibu kä tuabitikä nü juta Jericó ye mikakäre ñärärä gore. Niaratre nibi Rahab gwirete, aune niarakwe nübaini nemen yete. Deu, nitre nibu kä tuabitikä nibi juta yete aune tä Rahab gwirete ye nibi gare rei ie. Ye medenbätä nitre juni kwe känene. ¿Rahab dre nunie? Nitre kä tuabitikä ye niarakwe ürü ju dokwäte kwin aune nini kwe nitre reikwe yei: “Nitre kä tuabitikä ye nikirata. Akwa mun näin jiebiti angwane, raba nakaintari munye”. ¡Ye erere Rahab nitre Israel ye kriemiri! ¿Ñobätä nitre ye dimiri kwe ye mä törba gai?... Niara tä tö ngwen Jehovai yebätä. Jehovakwe nitre Israel ye dimikai Jericó aune Canaán den jai ye gare ie.

Nitre kä tuabitikä jämi kämikekä Rahab gwirete ye känenkri kukwe käbämiri kwetre ie: Ngöbökwe Jericó gaite ye ngwane, niara aune mräkätre kwe ye rabaite nire. Akwa Rahab kukwe keteiti nuaindre ne kwe rabadrete nire. ¿Dre nuaindre kwe?... Nitre kä tuabitikä nini ie: “Mä kö tain ne mäkä ventana yebätä aune mäkwe mä mräkätre ükakrö ja gwirete”. Nitre kä tuabitikä käkwe kukwe nini Rahab ie ye erere nunie kwe. ¿Ye bitikäre dre namani bare ye mä törba mikamana gare jai?...

Jehovakwe Rahab aune mräkätre kwe mikani kwäre

Köbö ruäre nikani ta ye bitikäre, nitre Israel nänbare bä kabre Jericó bäre ta. Köbö ti te nänbare kwetre juta ye bäre ta, bati köböitire köböitire, akwa käbube. Akwa köbö kükü yete näni bä kükü kwetre juta ye bäre ta, aune mrä mada nitre jökrä ye käkwe ngwänäninkä ja dibiti. Batibe, jondron ñan tuabare nibi bare: ¡Ki kri mikani Jericó bäre ta ye Jehovakwe miri niken tibien! Akwa ¿dre nibi bare Rahab jue yebätä? Kö tain tä mäkäni ventana yebätä, ye medenbätä ñaka  niki tibien. ¿Tä bämikani yekänti kö ye tuin mäi?... ¡Ye erere Rahab aune mräkätre namaninte nire!

¿Rahab Jehová mikani täte ye köböire namaninte nire ye jutuani mäi?... Ngöbökwe niara ngübai ye nämene gare ie yebätä tö ngwani kwe ie. Ngöbökwe dre dre nuainbare ye mikani gare jökrä ie, ye ngwane namani tö ngwen Jehovai. Mätä kukwe keta kabre mike gare jai Jehovabätä arato. ¿Mäkwe Jehová mikai täte, Rahab nuainbare ye erere?... ¡Ye erere mäkwe nuaindi gare nunye!