Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 1

Kukwe bäin abokän ni tö mikai gare jai

Kukwe bäin abokän ni tö mikai gare jai

¿Kukwe bäin ye dre gare mäi?... * Kukwe bäin ye abokän ñaka gare ni jökrä ie. Biblia tä blite kukwe bäin ütiäte krubäte yebätä aune tä kädeke ‘kukwe bäin deme’. Kukwe ye deme ñobätä ñan aune kite Ngöbökri. Kena ñaka nämene gare jire ni iti ie. Angeletre tö namani kukwe ye mikai gare jai arato. ¿Mä törba kukwe bäin ye mikai gare jai?...

Angeletre tö namani kukwe bäin ye mikai gare jai arato

Kirabe, Ngöbökwe ni brare aune meri kena sribebare. ¿Niaratre kädeka nämene ño?... Adán bätä Eva. Niaratre nämene nüne jardín Edén yete. Kä ye nämene bä nuäre krubäte, Ngöbökwe ükaninte nünankäre ietre. Niaratre aune monsotre kwe ye käkwe Kä tibien jökrä ükadrete bä nuäre krubäte, jardín Edén ye kwrere ie Ngöbö tö namani. Tö namani nitre jökrä tuai nüne kärekäre kä bä nuäre te. Akwa ye erere ñaka namani bare. ¿Ñobätä?

Ñobätä ñan aune Adán aune Eva ñaka Ngöbö kukwei mikani täte, yebätä nengwane ni ñaka nüne kä bä nuäre te. Akwa ja känenkäre Kä tibien jökrä rabai bä nuäre käbämikani Ngöbökwe. Ni jökrä käkwe nünain kärekäre aune kä jutobiti. ¿Kukwe ye mikai nemen bare ño kwe? Kä kwati krubäte te, kukwe ye ñaka nämene gare jire ni iti ie. ¡Kukwe ye nämene bäin!

Akwa bätärekä bätärekä jatani nemen gare. Jesús nükani Kä tibienbätä ye ngwane, kukwe bäin ye driebare kwe nitre ie. Ye abokän Gobran Ngöbökwe mikani gare kwe ietre. Nita orare Ngöböi ye ngwane, nita kärere ie: “Gobran mäkwe jatadre”. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune Gobran ye käkwe Kä tibien ne kwitai bä nuäre krubäte.

¿Mä törba nünain kä bä nuäre yete?... Nire nire tä Ngöbö kukwei mike täte ye aibe käkwe nünain Kä Bä Nuäre yete ye mäkwe ngwan törö jai. Nitre brare aune merire kwati käkwe Ngöbö Jehová mikani täte ye Biblia tä mike gare. Ye abokän nire nire aune ni raba ja ngwen ño niaratre erere ye nikwe mikai gare jai täräkwata nebätä. ¿Mä törba nitre ye mikai gare jai?...

^ párr. 3 Kukwe ne aune kukwe mada jökrä kädrieta yekänti kukwe ruäre ngwantarita ye bitikäre puntos suspensivos (...) tä mikani. Mäkwe ñäkä kukwe ngwantarita yebätä, ye bitikäre mä ja kukwe öta ken aune mäkwe monso mäkwe tuanmetre blite.