Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 9

Jeremías ñaka namani kwekebe blitakäre Jehovabätä

Jeremías ñaka namani kwekebe blitakäre Jehovabätä

¿Ñobätä nitre tä rubun Jeremías kräke?

Jehovakwe Jeremías mikani kwäre

Nita blite Jehovabätä nitre ben angwane, ruäretre tä nemen rubun o tä ni kötaire. Ye ngwane ja ñaka tä nemen ruin kwin nie, ¿ñan ererea? Ni raba nütüre: “Ti ñaka blitaita jire Jehovabätä”. ¿Tärä nemen bare mabätä?... Monso iti nämene Jehová tarere yebätä Biblia tä blite, akwa bäsi ja kukwe ötani kwe blitakäre Jehovabätä. Kädeka nämene Jeremías. Dre namani barebätä ye ani mike gare jai.

Jeremías nämene monsore ye ngwane, niarakwe kukwe ütiäte krubäte mikadre gare Jehová niebare ie. Nitre ye ñaka rabadre kukwe käme nuainne jankunu niedre kwe ietre. Ye ñaka namani nuäre Jeremías kräke, aune kä jürä namanibätä. Yebätä, niebare kwe Jehovai: “Ti tä monsore krubäte aune tikwe dre niedre ietre ye ñaka gare tie”. Akwa Jehová niebare ie: “Mä ñaka kä jürä ngwan jabätä, tikwe mä dimikai”.

 Yebätä Jeremías niebare nitre ie: “Munkwe ñaka ja töi kwitai angwane, mun mikai ja ngie nuin”. ¿Mikani täte kwetre?... Ñakare, nitre ruäre namani kötaire aune mada abokän namani rubun krubäte. ¡Ruäre abokän tö namani kämikai! ¿Ja namani ruin ño Jeremías ie raba ruin mäi?... Kä jürä namani krubätebätä aune niebare kwe: “Ti ñaka tö nibira blitai jire Jehovabätä”. Akwa ¿niebare bökän kwe? ¿Erametre ñaka blitabareta kwe Jehovabätä?... Ñaka ye erere. Jeremías nämene Jehová tarere krubäte, yebätä blitabare jankunu kwe niarabätä. Ñaka ja di ngwani nekä kwe, aune yebätä Jehovakwe kriemikani rüe ye kisete.

Ñodre, bati nitre töi käme krubäte käkwe Jeremías kitani kämäkä mente nguse yete. Jeremías jatani niken bäri nguse, aune bätuakäre ñö aune mrö ñaka namani kwetadre ie. ¡Nitre ye tö namani niara tuai ngatain! Akwa ¿Jeremías namaninte kwäre? Jän, Jehovakwe nitre töi mikani denkä kämäkä yete.

Kukwe kira nekänti nikwe miri gare jai, ruäre ngwane kä jürä namani Jeremías yebätä, akwa ñaka namani kwekebe blitakäre Jehovabätä. ¿Niarakwe kukwe nuainbare yebätä mä raba dre mike gare jai?... Ruäre ngwane nitre raba mä kötaire o mätä blite Ngöböbätä ben ye ngwane raba nemen rubun. O ruäre ngwane mä raba nemen jakaire o kä jürä raba nemen mäbätä. Akwa käre mäkwe blita Jehovabätä. Jeremías ye erere mä dimikai käre kwe, ye mäkwe ngwan törö jai.