Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Mäkwe monsotre mäkwe tötika

 KUKWE JA TÖTIKARA 7

¿Ja tärä nemen ruin kaibe mäi?

¿Ja tärä nemen ruin kaibe mäi?

Monso chi bämikani ye mike ñärärä. Tä kaibe aune kä jüräbätä, ¿ñan ererea? ¿Kä jürä tärä nemen mäbätä?... Ni jökräbätä tärä nemen bare. Nitre ja ketamuko Jehovakwe akwa ja namani ruin kaibe ietre aune kä jürä namani bätätre nieta Bibliakwe. Iti abokän Elías. Dre namani barebätä ye ani mike gare jai.

Jezabel tö namani Elías kämikai

Elías nünanbare Israel kä kwati krubäte te, Jesús jämi därere känenkri. Ye ngwane, Acab rei Israel ñaka nämene Jehová, Ngöbö metre mike täte. Acab aune muko kwe Jezabel, nämene ngöbö ngwarbe, Baal ye mike täte. Yebätä, nitre Israel jökrä bäsi nämene Baal mike täte arato. Reina Jezabel ye töi nämene käme krubäte aune tö namani nitre jökrä Jehová mikaka täte ye kämikai. Elías nämene Jehová mike täte, ¡yebätä tö namani kämikai arato! ¿Elías dre nuaindre? ¿Mäkwe dre nuaindre?...

¡Elías ngitiani mente! Nikani kä ngwarbe nötare yekänti, aune ja ükani kä mäkäte kwe. ¿Ñobätä ja ükani kwe yete?... Kä jürä namanibätä  yebätä. Akwa ñaka rabadre kä jürä ngwen jabätä. ¿Ñobätä? Ngöbö raba dimike ye nämene gare ie. Käne dimikanina kwe. Ñodre, bati Elías orabare ie, aune Ngöbökwe kukwe nuabare ñukwä kä kwinbätä mikani näkäin tibien kwe. Jehová ye die tärä krubäte, ¿ñan ererea? Jän, ye erere. ¡Elías rabadre tö ngwen ie!

¿Jehovakwe Elías dimikani ño?

Elías nämene kä mäkäte ye ngwane, Jehovakwe ngwanintari ie: “¿Ñobätä mätä nete?”. Elías niebare ie: “Käne nitre mada nämene mä mike täte, akwa matare ti aibe nemenkä. Aune ti kämikadre arato abokän jürä tibätä”. Nitre nämene Jehová mike täte ye jökrä kämikani namani ruin ie. Akwa Jehovakwe niebare ie: “Ñakare, mä ñaka aibe nemen. Nitre 7,000 täbe ti mike täte. Ñaka kä jürä ngwan jabätä, ñobätä ñan aune sribi tä mä kräke tikwe”. ¿Ja namani ruin ño Elías ie kukwe yebätä?... ¡Kä namani juto krubätebätä raba ruin nie!

Kukwe namani bare Elías yebätä, ¿ye tä dre driere ja töi kräke mäi?... Ruäre ngwane ja raba nemen ruin kaibe mäi aune kä jürä raba nemen mäbätä. Akwa ja raba ruin ye erere mäi ngwane, ¿drebätä mä raba töbike? Mä ñaka tä kaibe, ñobätä ñan aune ja ketamuko tärä mäkwe abokän tä Jehová tarere aune mä tare kwetre arato. Jehová ye die tärä krubäte aune käre mä dimikai kwe ye mäkwe ngwan törö jai. Kukwe ye rabadre gare nie ye kwin krubäte, ¿ñan ererea?...

ANI ÑÄKE BIBLIABÄTÄ:

  • 1 Reyes 19:3-18

  • Salmo 145:18

  • 1 Pedro 5:9