Mäkwe monsotre mäkwe tötika

Nitre rüne, kukwe kira kädrieta nebiti munkwe kukwe ütiäte Bibliabätä drie monsotre munkwe ie

Kukwe kena

Kukwe nieta tärä Deuteronomio yebätä ye raba mä dimike monsotre mäkwe tötikakäre.

Kukwe bäin abokän ni tö mikai gare jai

Biblia tä blite kukwe bäin ütiäte krubäte yebätä aune tä kädeke ‘kukwe bäin demeʼ. ¿Meden ye mä törba gai?

Rebeca tö namani kä tuai juto Jehovabätä

¿Mäkwe dre nuaindre ne kwe mä käi rabadre juto Jehovabätä? Rebeca yebätä kukwe mikata gare yebätä mäkwe ñäkä mikakäre gare jai.

Rahab tö ngwani Jehovai

Ñäke kukwe kira yebätä aune Jericó ganinte ye ngwane ñokänti Rahab bätä mräkätre kwe namaninte kwäre ye mäkwe mika gare jai.

Käi namani juto rün aune Jehová yebätä

¿Jefté ngängän yekwe kukwe meden mikani nemen bare? ¿Ni raba ja ngwen ño niara erere?

Samuel nämene käre kukwe kwin nuainne

Nitre mada nämene kukwe käme nuainne Samuel okwäbiti, akwa Jehová tö nämene dre dre ie ye erere nuainbare käre kwe. ¿Ni raba ja ngwen ño niara erere?

David ñaka kä jürä ngwani jabätä

Kukwe kira tä Bibliabätä nebätä mäkwe ñäkä ne kwe ñobätä David ñaka kä jürä ngwani jabätä ye rabadre gare mäi.

¿Ja tärä nemen ruin kaibe mäi?

Ja namani ruin kaibe Elías ie ye ngwane, ¿Jehovakwe dimikani ño? ¿Kukwe namani bare Elías yebätä ye tä dre driere ja töi kräke nie?

Josías ja ketamuko kwin känänbare

Josías ja di ngwani krubäte Ngöbö mikakäre täte mikata gare Bibliakwe nie. Ja ketamuko kwe käkwe dimikani ño ye mäkwe mika gare jai.

Jeremías ñaka namani kwekebe blitakäre Jehovabätä

Jeremías nämene blite Jehovabätä ye ngwane, nitre ruäre nämene kötaire aune mada abokän nämene nemen rubun kräke. ¿Ñobätä ñaka ja di ngwani nekä kwe?

Jesukwe käre kukwe mikani täte

Ni rün bätä ni meye mikadre täte ye ruäre ñaka nuäre. ¿Jesús kukwe bämikani ye raba mä dimike ño kukwe mike täte?

¿Nitre meden kukwe tikani Jesubätä?

¿Nire nire käkwe nünanbare Jesús näire aune kukwe tikani niarabätä?

Pablo nurä ñaka kä jürä ngwani jabätä

Monso ne käkwe grü mikani kwäre. ¿Nuainbare ño kwe?

Timoteo tö namani nitre dimikai

Timoteo nünanbare kä jutobiti aune kukwe kwin namani barebätä. ¿Mä törba ja ngwain niara erere?

Gobran käkwe Kä tibien jökrä gobraindi

¿Jesús Kä tibien gobrain ye ngwane nünain ño? ¿Mä törba ja tuai yete?